*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** :ราคาทองคำแท่งวันจันทร์ที่ 24 มิ.ย. 62 ครั้งที่ 1 เวลา 09:25 น. [+100] 20350-20450 --- ครั้งที่ 2 เวลา 11:02 น. [-50] 20300-20400 --- ครั้งที่ 3 เวลา 13:06 น. [+50] 20350-20450 --- ครั้งที่ 4 เวลา 14:11 น. [-50] 20300-20400 --- ครั้งที่ 5 เวลา 16:00 น. [+50] 20350-20450 ---

ดัชนีเชื่อมั่นทองคำ เดือน พ.ย.60 ปรับลดลงเล็กน้อย ผู้ค้ารายใหญ่มองราคาใกล้เคียงเดือน ต.ค.

ณ วันที่ 09/11/2560

    กรุงเทพฯ – ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำในเดือนพฤศจิกายน 2560 ปรับลดลง 1.64 จุด จากระดับ 50.36 จุด มาอยู่ที่ระดับ 48.72 จุด หรือ ลดลง  3.26 % ด้านแบบสำรวจผู้ค้าทองรายใหญ่ให้มุมมองกรอบราคาทองต่างประเทศอยู่ที่ 1,221 – 1,300 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ส่วนราคาทองคำแท่งในประเทศ ความบริสุทธิ์ 96.5 % ให้กรอบราคา 19,501 – 21,000 บาท ต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ

    ดร.พิบูลย์ฤทธิ์  วิริยะผล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำ - ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำในเดือนพฤศจิกายน 2560 ปรับลดลง 1.64 จุด จากระดับ 50.36 จุด มาอยู่ที่ระดับ 48.72 จุด หรือ ลดลง  3.26 % โดยมีปัจจัยทางด้านทิศทางนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) และ การแข็งค่าของเงินบาทเป็นปัจจัยกดดันหลัก ตามมาด้วย แรงขายเก็งกำไรของกองทุน และเงินทุนไหลเข้าไปสู่สินทรัพย์เสี่ยง

   

    จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 255 ตัวอย่าง พบว่า 50.20 % ของกลุ่มตัวอย่าง คาดว่าจะซื้อทองคำในช่วงเดือน พฤศจิกายน โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่คาดว่าจะซื้อทองคำปรับขึ้นมา 2.21 % จากเมื่อเดือนตุลาคม ซึ่งสอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำที่ลดลงทำให้มีความต้องการซื้อทองคำที่เพิ่มมากขึ้น

    สรุป กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่ และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาทองคำ จำนวน 10 ตัวอย่าง โดยส่วนใหญ่เชื่อว่าราคาทองคำในเดือนพฤศจิกายน 2560 จะใกล้เคียงกับราคาทองในเดือนตุลาคม 2560 จำนวน 4 ราย และคาดว่าราคาทองคำจะเพิ่มขึ้น จำนวน 3 ราย ส่วนคาดว่าทองคำจะลดลงมีจำนวน 3 ราย

  

    สำหรับการคาดการณ์ราคาทองเดือน พฤศจิกายน 2560 ของผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่ ให้กรอบราคา ดังนี้ Gold Spot ให้กรอบราคาที่ 1,221 – 1,300 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์  ด้านราคาทองคำแท่งในประเทศ ความบริสุทธิ์ 96.5 % ให้กรอบราคา 19,501 – 21,000 บาท ต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ และด้านค่าเงินบาทไทย ให้กรอบอัตราแลกเปลี่ยนที่บริเวณ 32.80 – 33.60 บาทไทยต่อดอลลาร์สหรัฐฯ

Download รายงานศูนย์วิจัยทองคำประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ฉบับเต็มได้ที่นี่

อ่านรายงานศูนย์วิจัยย้อนหลัง ได้ที่นี่