: ราคาทองคำแท่งวันจันทร์ที่ 30 มี.ค. 58 ครั้งที่ 1 เวลา 09:28 น. [-50] 18400 - 18500 ---- ครั้งที่ 2 เวลา 11:49 น. [-50] 18350 - 18450 ---- ครั้งที่ 3 เวลา 14:00 น. [-50] 18300 - 18400 ---- ครั้งที่ 4 เวลา 14:26 น. [-50] 18250 - 18350 ---- ครั้งที่ 5 เวลา 16:19 น. [+50] 18300 - 18400 ---- ครั้งที่ 6 เวลา 16:40 น. [-50] 18250 - 18350 ----

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ ที่ระดับ 1222.16 ตัน : 21 มี.ค. 56

ณ วันที่ 21/03/2556

HTML Online Editor Sample

 

SPDR Gold Shares

วันที่ (ตามเวลานิวยอร์ก) ปริมาณ (ตัน) เปลี่ยนแปลง
13-Mar-23 1236.31 0
14-Mar-13 1236.31 0
15-Mar-13 1233 -3.31
18-Mar-13 1219.45 -13.55
19-Mar-13 1222.16 2.71
20-Mar-13 1222.16 0