:ราคาทองคำแท่งวันศุกร์ที่ 31 ต.ค. 57 ครั้งที่ 1 เวลา 09:35 น. [-150] 18400 - 18500 ----- ครั้งที่ 2 เวลา 11:52 น. [-50] 18350 - 18450 ----- ครั้งที่ 3 เวลา 12:34 น. [-50] 18300 - 18400 ----- ครั้งที่ 4 เวลา 12:44 น. [-50] 18250 - 18350 ---- ครั้งที่ 5 เวลา 14:05 น. [-100] 18150 - 18250 ---- ครั้งที่ 6 เวลา 14:08 น. [-100] 18050 - 18150 ----- ครั้งที่ 7 เวลา 14:47 น. [+50] 18100 - 18200 ----- ครั้งที่ 8 เวลา 16:15 น. [-50] 18050 - 18150 -----

ทำเนียบสมาชิก


สถานที่ตั้ง 899/167 หมู่บ้านนันทวัน ถนนอ่อนนุช-พระราม 9 แขวงประเวศ เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพฯ 10250
หมายเลขโทรศัพท์027218737
หมายเลขโทรสาร027218755
ประเภทธุรกิจ
ค้าปลีก ทองรูปพรรณ
อีเมล์
เว็บไซต์