*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** :ราคาทองคำแท่งวันเสาร์ที่ 25 พ.ค. 62 ครั้งที่ 1 เวลา 09:23 น. [+0] 19300 - 19400 ---
อีเมล์   รหัสผ่าน  เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน  |  หากท่านยังไม่ได้ลงทะเบียน คลิ๊ก

หัวข้อกิจกรรม (เต็มแล้ว) ทิศทางทอง ทิศทางโลก รวมพลคนทองคำ 2017
รายละเอียด พบกับสุดยอดสัมมนาสำหรับนักลงทุนทองคำ

รับฟังมุมมองการลุงทุนทองคำ จากกูรูทองคำชั้นนำของประเทศ ในเสวนาเรื่อง ทิศทางทอง ทิศทางโลก 2017 และ ผ่ากลยุทธ์ลงทุนทอง 2017
วันที่จัดกิจกรรม วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560
เวลาจัดกิจกรรม 08.30 - 12.00 น.
สถานที่ -> หอประชุม หอการค้าไทย-จีน ชั้น9 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ กรุงเทพฯ
ผู้บรรยาย

เสวนา ในหัวข้อเรื่อง “ทิศทางทอง ทิศทางโลก 2017” โดยวิทยากร

1. คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี / นายกสมาคมค้าทองคำ

2. คุณทนง ขันทอง / ผู้อำนวยการสื่อสาร บลจ.บัวหลวง

3. ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล / ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำ

เสวนา ในหัวข้อเรื่อง  “ผ่ากลยุทธ์ลงทุนทอง 2017”  โดยวิทยากร

1. คุณฐิภา  นววัฒนทรัพย์ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

2. คุณบุญเลิศ  สิริภัทรวณิช / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท ออสสิริส จำกัด

3. คุณธนรัชต์  พสวงศ์ / ประธานกรรมการบริหารกลุ่มฮั่วเซงเฮง บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด

4. คุณวรชัย  ตั้งสิทธิ์ภักดี / กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีที โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด

5. คุณพิพัฒน์ วชิรลาภไพฑูรย์ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด

จำนวนรับลงทะเบียน 300 ท่าน
กิจกรรมนี้สำหรับ สมาชิก,
บุคคลทั่วไป
รายละเอียดค่าใช้จ่าย (ฟรี) ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันที่ปิดรับสมัคร 17/02/2560
เอกสารประกอบกิจกรรม
รายละเอียดกำหนดการงานสัมมนา "ทิศทางทอง ทิศทางโลก รวมพลคนทองคำ 2017"
1 เอกสารประกอบการสัมมนา - ศูนย์วิจัยทองคำ : ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล
2 เอกสารประกอบการสัมมนา - บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด : คุณฐิภา นววัฒนทรัพย์
3 เอกสารประกอบการสัมมนา - บริษัท ออสสิริส จำกัด : คุณบุญเลิศ สิริภัทรวณิช
4 เอกสารประกอบการสัมมนา - บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด : คุณธนรัชต์ พสวงศ์
5 เอกสารประกอบการสัมมนา - บริษัท จีที โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด : คุณวรชัย ตั้งสิทธิ์ภักดี
6 เอกสารประกอบการสัมมนา - บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด : คุณพิพัฒน์ วชิรลาภไพฑูรย์
สถานะการลงทะเบียน N/A