*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** :ราคาทองคำแท่งวันศุกร์ที่ 23 ส.ค. 62 ครั้งที่ 1 เวลา 09:26 น. [+0] 21750 - 21850 ---ครั้งที่ 2 เวลา 11:28 น. [-50] 21700-21800 -- >

ดัชนีเชื่อมั่นทองเดือนมีนาคม บวกเล็กน้อย นักลงทุนรอความชัดเจนดอกเบี้ยสหรัฐ กลางเดือน มี.ค. 2560

ณ วันที่ 10/03/2560

    กรุงเทพฯ-ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำในเดือนมีนาคม 2560  อยู่ที่ระดับ 68.05 จุด ปรับขึ้นมาจากเดือนกุมภาพันธ์ 2560 มาที่ 3.13  จุด หรือปรับขึ้น 4.82 % โดยกลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าปัจจัยเชิงบวกที่ส่งผลต่อราคาทองคำ  คือ นโยบายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีสหรัฐฯ และ ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ส่วนปัจจัยกดดันราคาทองคำยังคงเป็นทิศทางนโยบายทางการเงินของ FED ช่วงกลางเดือน ด้านแบบสำรวจผู้ค้ารายใหญ่ให้กรอบราคาที่ 1,211-1,300 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์  ส่วนราคาทองคำในประเทศคาดว่าน่าจะอยู่ในกรอบ 20,000 -21,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคำ

    ดร. พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำ แถลงดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำในเดือนมีนาคม 2560  อยู่ที่ระดับ 68.05 จุด ปรับขึ้นมาจากเดือนกุมภาพันธ์ 2560 มาที่ 3.13 จุด หรือปรับขึ้น 4.82 % จากระดับ 64.92 จุด แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นต่อราคาทองที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แม้ราคาทองจะมีความผันผวน โดยกลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าปัจจัยเชิงบวกที่ส่งผลต่อราคาทองคำ  คือ นโยบายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก  ความต้องการซื้อสินทรัพย์ที่ปลอดภัย และ สถานการณ์การเมืองในยุโรป ส่วนปัจจัยกดดันหลักต่อราคาทองคำยังคงเป็นทิศทางนโยบายทางการเงินของ FED

    จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 255 ตัวอย่าง พบว่า 56.47 %  ของกลุ่มตัวอย่าง คิดว่าจะซื้อทองคำในช่วงเดือน มี.ค. 60  ขณะที่ 27.45 % ยังไม่แน่ใจ และอีก 16.08 % คาดว่าจะยังไม่ซื้อทองคำในช่วงหนึ่งเดือน มี.ค. 60

    สรุปกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่ และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาทองคำ จำนวน 10 ตัวอย่าง โดยส่วนใหญ่เชื่อว่าราคาทองคำในเดือนมีนาคม 2560 จะเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น จำนวน 9 ราย และคาดว่าราคาทองคำจะใกล้เคียงกับราคาทองในเดือนมกราคม 2560 จำนวน 1 ราย โดยมีมุมมอง ดังนี้ Gold Spot กรอบราคาต่ำสุดให้น้ำหนักบริเวณ 1,211 – 1,230 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์  กรอบสูงสุดที่บริเวณ 1,280 – 1,300 ดอลล่าร์สหรัฐฯต่อออนซ์  ด้านราคาทองคำแท่งในประเทศ ความบริสุทธิ์ 96.5%  กรอบราคาต่ำสุดให้น้ำหนักที่ 20,001 – 20,500  บาททองคำต่อน้ำหนัก 1 บาท กรอบราคาสูงสุดที่บริเวณ 21,001 – 21,500 บาทต่อทองคำต่อน้ำหนัก 1 บาท และด้านค่าเงินบาทไทย กรอบต่ำสุดให้น้ำหนักที่บริเวณ  34.51 – 35.00 บาทไทย ต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ และสูงสุดที่ 35.01 – 35.50 บาทไทย ต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ

Download รายงานศูนย์วิจัยทองคำประจำเดือนมีนาคม 2560 ฉบับเต็มได้ที่นี่

อ่านรายงานศูนย์วิจัยย้อนหลัง ได้ที่นี่