*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** :ราคาทองคำแท่งวันพฤหัสบดีที่ 22 ส.ค. 62 ครั้งที่ 1 เวลา 09:20 น. [+50] 21800 - 21900 --- ครั้งที่ 2 เวลา 14:33 น. [-50] 21750 - 21850 --- >

ดัชนีเชื่อมั่นทองไตรมาสที่สองยังคงสดใส ผู้ค้ารายใหญ่ยังมองขึ้นได้ในเดือนเมษายน

ณ วันที่ 11/04/2560

     กรุงเทพฯ-ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำในเดือนเมษายน 2560 อยู่ที่ 62.37 จุด ปรับลดลง 5.68 จุด จากเดือนมีนาคม 2560 หรือปรับลดลง 8.35 % โดยกลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาทองคำ คือ ทิศทางนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) และ การแข็งค่าของเงินบาท ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นทองคำไตรมาสที่สองของปี 2560 ปรับเพิ่มขึ้น 1.32 จุด มาอยู่ที่ระดับ 61.35 จุด ด้านแบบสำรวจผู้ค้ารายใหญ่ยังมองกรอบราคาเดิมที่ 1,211-1,300 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ ส่วนราคาทองคำในประเทศคาดว่าน่าจะอยู่ในกรอบ 19,500 -21,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคำ

    ดร. พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำ แถลงดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำในเดือนเมษายน 2560 ปรับลดลง 5.68 จุด จากเดือนมีนาคม 2560  มาอยู่ที่ระดับ 62.37 จุด หรือปรับลดลง -8.35 % จากระดับ 68.05 จุด โดยกลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อราคาทองคำ คือ ทิศทางนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) การแข็งค่าของเงินบาท และแรงขายเก็งกำไรของกองทุน ด้านดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำในไตรมาสที่สองของปี 2560 ปรับตัวขึ้นมาจากไตรมาสแรก โดยดัชนีเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยที่ 1.32 จุด หรือปรับขึ้น +2.19% จากระดับ 60.03 จุด มาอยู่ที่ระดับ 61.35 จุด โดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาทองคำ คือ ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ปัจจัยรองลงมาคือนโยบายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีสหรัฐฯ

    สรุปกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่ และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาทองคำ จำนวน 10 ตัวอย่าง โดยส่วนใหญ่เชื่อว่าราคาทองคำในเดือนเมษายน 2560 จะเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น จำนวน 8 ราย เป็นมุมมองต่อราคาทองคำที่มากที่สุด โดยรองลงมากลุ่มตัวอย่างคาดว่าราคาทองคำจะใกล้เคียงกับราคาทองในเดือนมีนาคม 2560 จำนวน 2 ราย พร้อมคาดการณ์ กรอบราคาทองคำโลกที่ 1,211 - 1,300 ดอลล่าร์สหรัฐฯต่อออนซ์  ด้านราคาทองคำแท่งในประเทศ ความบริสุทธิ์ 96.5% ให้กรอบราคาที่ 19,501 - 21,500 บาทต่อทองคำต่อน้ำหนัก 1 บาท และด้านค่าเงินบาทไทย ให้กรอบราคาที่ 34.00 - 35.49 บาทไทย ต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ

Download รายงานศูนย์วิจัยทองคำประจำเดือนเมษายน 2560 ฉบับเต็มได้ที่นี่

อ่านรายงานศูนย์วิจัยย้อนหลัง ได้ที่นี่