>> ราคาทองคำแท่งวันจันทร์ที่ 22 ต.ค. 61 ครั้งที่ 1 เวลา 09:33 น. [+0] 18850 - 18950 >-< ครั้งที่ 2 เวลา 14:57 น. [+50] 18900 - 19000 >-<

นายกสมาคมค้าทองคำ ร่วมแถลงข่าว ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำ ประจำเดือน ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 19/12/2560

     คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ ให้เกียรติร่วมงานแถลงข่าว ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำ ประจำเดือน ธันวาคม 2560 พร้อมภาพรวมราคาทองคำของปี 2560 และทิศทางราคาทองคำในปี 2561 รวมถึงรายงานผลวิจัย “โครงการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคทองคำในประเทศไทย” ณ ห้องประชุมหอการค้าไทย-จีน อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ โดยมี ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำ ดร.อัฐวุฒิ ปภังกร รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำ คุณพวรรณ์  นววัฒนทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ คุณพีรพันธ์  วชิรคพรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เล่งหงษ์ คอมโมดิตีส์ จำกัด ร่วมเป็นวิทยากรในการแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย