>> ราคาทองคำแท่งวันจันทร์ที่ 22 ต.ค. 61 ครั้งที่ 1 เวลา 09:33 น. [+0] 18850 - 18950 >-< ครั้งที่ 2 เวลา 14:57 น. [+50] 18900 - 19000 >-<

สมาคมค้าทองคำจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2561

ณ วันที่ 23/03/2561

    เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา สมาคมค้าทองคำได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 1/2561 ณ โรงแรมอัมรา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ โดยได้มีการแถลงสรุปผลการดำเนินงานของสมาคมค้าทองคำ ในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงวาระอื่น ๆ ที่สำคัญ
 
     โดยมีสมาชิกสมาคมค้าทองคำจากทั่วประเทศ รวมทั้ง ประธานชมรมร้านทองในส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์ในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อและเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการดำเนินงานของสมาคมฯ และเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมค้าทองคำของไทยอย่างยั่งยืนต่อไป