*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***ราคาทองคำแท่งวันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 62 ครั้งที่ 1 เวลา 09:24 น. [+50] 21350 - 21450 --- ครั้งที่ 2 เวลา 12:17 น. [-50] 21300 - 21400 --- ครั้งที่ 3 เวลา 13:02 น. [+50] 21350 - 21450 --- ครั้งที่ 4 เวลา 15:42 น. [-50] 21300 - 21400 --- ครั้งที่ 5 เวลา 16:37 น. [-50] 21250 - 21350 ---

ดัชนีเชื่อมั่นราคาทองคำ เดือน สิงหาคม 2562 พุ่งแรง กังวลเศรษฐกิจโลก มองทองสินทรัพย์ปลอดภัย

ณ วันที่ 13/08/2562

     ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล  ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำประจำเดือน สิงหาคม 2562 ปรับเพิ่มขึ้นจากเมื่อเดือน กรกฎาคม ที่ผ่านมา จากระดับ 56.20 จุด มาอยู่ที่ระดับ 62.95 จุด เพิ่มขึ้น 6.75 จุด หรือคิดเป็น 12% โดยปัจจัยที่ทำให้ดัชนีฯ ปรับเพิ่มขึ้นมานั้น น่าจะมาจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ความต้องการซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย นโยบายทางเศรษฐกิจของประธานาธิบดีสหรัฐฯ การผ่อนคลายนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) และสถานการณ์สงครามการค้าโลก ตามลำดับ

   

     จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 305 ตัวอย่าง พบว่าร้อยละ 48.20 จะไม่ซื้อทองคำในช่วงเดือนนี้คาดเพราะราคาปรับตัวสูงขึ้นมาก

     สรุป กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาทองคำจำนวน 10 ตัวอย่าง โดยส่วนใหญ่เชื่อว่าราคาทองคำในเดือน สิงหาคม 2562 จะเพิ่มขึ้น มีจำนวน 7 ราย และคาดว่าราคาทองคำจะใกล้เคียงกับราคาทองคำในเดือน กรกฎาคม 2562 มีจำนวน 2 ราย ส่วนที่คาดว่าราคาทองคำจะลดลง มีจำนวน 1 ราย

   

     สำหรับการคาดการณ์ราคาทองคำในเดือน สิงหาคม 2562 ของผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่มีมุมมองดังนี้ Gold Spot ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 1,436 – 1,527 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ด้านราคาทองคำแท่งในประเทศความบริสุทธิ์ 96.5% ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 20,850 – 21,950 บาท ต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ และด้านค่าเงินบาทไทยให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 30.35 – 31.06 บาทไทย ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ

   

    การลงทุนทองคำในเดือน สิงหาคม 2562 ผู้ค้าทองคำรายใหญ่ ให้ความเห็นว่าภาพรวมของราคาทองคำเข้าสู่สภาวะทิศทางเชิงบวก โดยราคาทองคำทำ All Time High ต่อเนื่อง ทั้งนี้ ราคาทองคำพยายามแกว่งตัวเพื่อรักษาระดับ และสร้างฐานราคาทองคำในระดับสูง โดยระยะสั้นหากราคาทองคำอ่อนตัวลงแนะนำให้เข้าซื้อเพื่อทำกำไร  หากราคาทองคำปรับตัวขึ้นให้ขายทำกำไรในบางส่วน 

Download รายงานศูนย์วิจัยทองคำประจำเดือน สิงหาคม 2562 ฉบับเต็มได้ที่นี่