*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** ราคาทองคำแท่งวันอังคารที่ 13 เม.ย. 64 ครั้งที่ 1 เวลา 09:25 น. [-150] 25750 - 25850 -- ครั้งที่ 2 เวลา 13:39 น. [-50] 25700 - 25800 --

บันทึกเล่าชุด ทรัพย์สยาม? ในตอน “คุณค่าแห่งทองคำ” โดย ผอ.ศูนย์วิจัยทองคำ

ณ วันที่ 24/02/2564

บันทึกเรื่องเล่าชุด ทรัพย์สยาม? ในตอน “คุณค่าแห่งทองคำ” เล่าเรื่อง โดย ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำ ชวนพูดคุย โดย คุณโสภา ฉันทารุมัย MJ Joy จาก Money Station

• เรื่องเล่าประวัติศาสตร์ ทองคำ? ในฐานะสินทรัพย์ที่สำคัญกับวิถีชีวิตของคนไทย

• ทองคำ? ในฐานะสินทรัพย์เพื่อการออมและการลงทุน

เผยแพร่เมื่อ วันพุธที่ 17 ก.พ. 2564 เวลา 18:00?-19:30? น.

สามารถ Download เอกสารประกอบได้ ที่นี่