*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** ราคาทองคำแท่งวันศุกร์ที่ 22 ต.ค. 64 ครั้งที่ 1 เวลา 09:24 น. [+50] 28150 - 28250 --ครั้งที่ 2 เวลา 13:23 น. [-50] 28100 - 28200 -- ครั้งที่ 3 เวลา 13:37 น. [+50] 28150 - 28250 --

สมาคมค้าทองคำ มอบเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 50 เครื่อง ให้กับ กทม. เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันโควิด-19

ณ วันที่ 30/08/2564

(30 ส.ค. 64) เวลา 09.50 น. บริเวณหน้าห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 50 เครื่อง มูลค่า 1,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จาก นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ พร้อมด้วย นายธีรเดช สินธพเรืองชัย นายสันติ เอื้ออำนวยพร นายฐิติพงศ์ ดีมั่นคงวณิช และนายวรชัย ตั้งสทธิ์ภักดี คณะสมาคมค้าทองคำ โดยมี นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ ร่วมรับมอบ

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวขอบคุณภาคเอกชนที่ได้มอบอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์สนับสนุนภารกิจป้องกันโควิด-19 ซึ่งกรุงเทพมหานครจะส่งมอบอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ต่าง ๆ ให้ศูนย์พักคอยฯ โรงพยาบาลสนาม รวมถึงหน่วยงานหรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่กรุงเทพฯ