*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** ราคาทองคำแท่งวันศุกร์ที่ 22 ต.ค. 64 ครั้งที่ 1 เวลา 09:24 น. [+50] 28150 - 28250 --ครั้งที่ 2 เวลา 13:23 น. [-50] 28100 - 28200 -- ครั้งที่ 3 เวลา 13:37 น. [+50] 28150 - 28250 --

สมาคมค้าทองคำ มอบเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 50 เครื่อง ให้กับ มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันโควิด-19

ณ วันที่ 17/09/2564

(17 ก.ย. 64) เวลา 13.30 น. ณ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 3 ชั้น 7 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 50 เครื่อง มูลค่า 1,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการจิตอาสาร่วมมือป้องกันภัย COVID-19 จาก นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ พร้อมด้วย รศ.ดร.จักษ์ อัศวานันท์, นายสุพจน์ โรจนากี, นายธนรัชต์ พสวงศ์, นายสมบูรณ์ ภุชงค์โสภาพันธุ์ คณะกรรมการสมาคมค้าทองคำ โดยมี พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ร่วมรับมอบ

โอกาสนี้ ประธานกรรมการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ได้กล่าวขอบคุณภาคเอกชนที่ได้มอบอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์สนับสนุนโครงการจิตอาสาร่วมมือป้องกันภัย COVID-19 ซึ่งทางมูลนิธิจะส่งมอบอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ต่าง ๆ ให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ รวมถึงหน่วยงานหรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19