*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

สมาคมค้าทองคำ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน BGJF Virtual Trade Fair 2022

ณ วันที่ 27/05/2565

สมาคมค้าทองคำ โดย คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  โดย ท่านอธิบดีภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ และ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดย ผู้อำนวยการ สุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย” พร้อมทั้งร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน BGJF Virtual Trade Fair 2022 โดยมี คุณบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565  ณ ห้องราชมณเฑียร แกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ