*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

สมาคมค้าทองคำ ร่วมแสดงความยินดี ในงานก่อตั้งและมอบตำแหน่งคณะกรรมการสมาคมการค้านักธุรกิจไทย-เจียงซู

ณ วันที่ 08/06/2565

สมาคมค้าทองคำ โดย คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ ร่วมแสดงความยินดี ในงานก่อตั้งและมอบตำแหน่งคณะกรรมการสมาคมการค้านักธุรกิจไทย-เจียงซู  โดย คุณ Chen Zhu ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสมาคมการค้านักธุรกิจไทย-เจียงซู เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมหอการค้าไทย-จีน (กวงฮั่วตึ้ง) ชั้น 9 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ