*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

สมาคมค้าทองคำ ให้การต้อนรับ สมาคมทองเครื่องประดับและอัญมณีลาว

ณ วันที่ 28/06/2565

สมาคมค้าทองคำ โดย คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ พร้อมคณะกรรมการสมาคมค้าทองคำ ร่วมให้การต้อนรับ มาดาม จันดอน พานุวง ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและพาณิชย์ สถานทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย, คุณบุญจันทร์ รอวันไทร รองผู้อำนวยการฝ่ายการค้าภายใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, คุณพิสฤเดช วงศ์วัฒน์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการค้า, คุณภูวง พะมิสิด นายกสมาคมทองเครื่องประดับและอัญมณีลาว และคณะฯ ในโอกาสเยี่ยมเยียนสมาคมค้าทองคำ และได้ร่วมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อร่วมมือกันพัฒนาอุตสาหกรรมค้าทองคำ ของทั้งสองประเทศให้ยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งให้ภูมิภาค เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสมาคมค้าทองคำ อาคารวอลล์สตรีท ทาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ