*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

สมาคมค้าทองคำ ร่วมประเมินราคาทรัพย์ของกลางคดีอาญา

ณ วันที่ 10/07/2566

สมาคมค้าทองคำ นำโดย คุณธีรเดช สินธพเรืองชัย เลขาธิการสมาคมค้าทองคำ และคุณสมบูรณ์ ภุชงค์โสภาพันธุ์ กรรมการสมาคมค้าทองคำ พร้อมทั้งผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพทองคำ ได้ร่วมตรวจพิสูจน์ และประเมินราคาทรัพย์ของกลางในการประกอบคดี จำนวน 1,442 รายการ เพื่อนำข้อมูลไปประกอบคดีสำคัญ และเป็นคดีน่าสนใจของประชาชน เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 ณ กองบังคับการปราบปราม  กรุงเทพฯ