*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

ภาพบรรยากาศงาน “Thailand Gold Forum" จัดโดย สมาคมค้าทองคำ ร่วมกับ World Gold Council และ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT

ณ วันที่ 08/09/2566

บรรยากาศการจัดงาน “Thailand Gold Forum" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายให้การค้าทองคำในประเทศไทย สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ โดยมีตัวแทนสมาชิก World Gold Council จากทั่วโลก และหน่วยงานภาคเอกชน สมาคมที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกว่า 80 ราย

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของงานจัดแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่ 68 ที่จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 6-10 กันยายน 2566