*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

GIT จัดโครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 17

ณ วันที่ 30/08/2566

คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล โครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 17 ในหัวข้อ “Glitter & Gold The Brilliant Way of Gold Shine” จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งมีการประกาศผลผู้ชนะเลิศ ที่ได้รับมอบโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 66 ณ ลาน Fashion Hall ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน