*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

ประชุมคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมค้าทองคำ

ณ วันที่ 13/10/2566

คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ พร้อมคณะกรรมการฯ ให้การต้อนรับที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมค้าทองคำ ซึ่งเป็นตัวแทนประธานชมรมร้านทองจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ในการประชุมหารือและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ณ ห้องประชุมสมาคมค้าทองคำ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา