*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

สมาคมค้าทองคำ เข้าพบ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) หารือปัญหาเพจปลอมหลอกลงทุน

ณ วันที่ 05/02/2567

สมาคมค้าทองคำ นำโดย คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมค้าทองคำ และสมาชิกสมาคมฯ เข้าพบ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับปัญหามิจฉาชีพปลอมเฟซบุ๊กร้านทอง หลอกลวงผู้บริโภค และแนวทางปิดเพจเฟสบุ๊คปลอม ที่สร้างความเสียหายแก่ประชาชน และผู้ประกอบกิจการค้าทองคำ

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น.ณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์ราชการ mdes1 ชั้น 9 อาคารบี  ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ