*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

สมาคมค้าทองคำ ร่วมประชุมกับ กมธ.ป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด

ณ วันที่ 27/03/2567

สมาคมค้าทองคำ พร้อมทั้ง สมาคมเพชรพลอยเงินทอง และ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ร่วมประชุมกับ คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง รวมถึงแสดงความคิดเห็น กรณีคดีเครือข่ายเว็บไซต์การพนันออนไลน์ ซึ่งเข้าข่ายเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เมื่อวันที่ 27 มี.ค.67 ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ อาคารรัฐสภา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร