*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***ราคาทองคำแท่งวันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 62 ครั้งที่ 1 เวลา 09:24 น. [+50] 21350 - 21450 --- ครั้งที่ 2 เวลา 12:17 น. [-50] 21300 - 21400 --- ครั้งที่ 3 เวลา 13:02 น. [+50] 21350 - 21450 --- ครั้งที่ 4 เวลา 15:42 น. [-50] 21300 - 21400 --- ครั้งที่ 5 เวลา 16:37 น. [-50] 21250 - 21350 ---

ประกันภัยร้านทอง (Update ต.ค.2019)

ณ วันที่ 09/10/2562

สมาคมค้าทองคำ ได้ประสานงานบริษัทประกันภัย เพื่อให้แต่ละบริษัทจัดทำแพ็คเกจเบี้ยประกันภัยและความคุ้มครองที่เหมาะสมกับร้านทอง และมอบส่วนลดพิเศษสำหรับสมาชิกของสมาคมค้าทองคำ มีบริษัทประกันภัยเข้าร่วมโครงการ จำนวน 7 บริษัท ได้แก่

 

1.แองโกลอีสต์

แผนกรมธรรม์ประกันภัยร้านทอง  

https://goldtraders.or.th/uploads/doc/aeginc.pdf

ติดต่อ คุณนภารัตน์ ธิติกรโกวิทย์ โทร. 0 2238 4561-3

อีเมล : [email protected]

 

2.กรุงเทพประกันภัย 

แผนกรมธรรม์ประกันภัยร้านทอง  

https://goldtraders.or.th/uploads/doc/bangkokinsurance.pdf

ติดต่อ คุณกชวรรณ โทร. 0 2285 8712

อีเมล : [email protected]

 

3.วิริยะประกันภัย 

แผนกรมธรรม์ประกันภัยร้านทอง 

https://goldtraders.or.th/uploads/doc/viriyah.pdf

ติดต่อ คุณนัฐพล วัฒนศิริพร โทร. 0 2129 7699

อีเมล : [email protected]

 

4.เมืองไทยประกันภัย

แผนกรมธรรม์ประกันภัยร้านทอง  

https://goldtraders.or.th/uploads/doc/muangthaiinsurance.pdf

ติดต่อ คุณฐิติพัฒน์ อยู่คอน โทร. 0 2015 5000 ต่อ 4924, 4926-28 

อีเมล : [email protected]

 

5.ทิพยประกันภัย

แผนกรมธรรม์ประกันภัยร้านทอง  

https://goldtraders.or.th/uploads/doc/dhipayainsurance.pdf

ติดต่อ คุณดวงฤดี ธนาศรีวิไล โทร. 02-239-2200 ต่อ 2074

อีเมล : [email protected]

 

6.มิตรแท้ประกันภัย

แผนกรมธรรม์ประกันภัยร้านทอง  

https://goldtraders.or.th/uploads/doc/mittareinsurance.pdf

ติดต่อ แผนกเบ็ดเตล็ด โทร. 0 2640 7777 ต่อ 8989

อีเมล : [email protected]

 

7.เจพีประกันภัย

แผนกรมธรรม์ประกันภัยร้านทอง  

https://goldtraders.or.th/uploads/doc/jpinsurance.pdf

ติดต่อ คุณชาคริต เทียบเธียรรัตน์ โทร.0 2290 0555 ต่อ 4204

อีเมล : [email protected]

 

ซึ่งท่านสมาชิกสมาคมค้าทองคำ สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลค่าเบี้ยประกันภัย ความคุ้มครอง และอัตราส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับสมาชิกฯ ได้ตามความเหมาะสมจากข้อมูลข้างต้น