*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** ราคาทองคำแท่งวันอังคารที่ 13 เม.ย. 64 ครั้งที่ 1 เวลา 09:25 น. [-150] 25750 - 25850 -- ครั้งที่ 2 เวลา 13:39 น. [-50] 25700 - 25800 --

GTA Daily Report 28-07-15

ณ วันที่ 28/07/2558