:: ราคาทองคำแท่งวันพฤหัสบดีที่ 22 มี.ค. 61 ครั้งที่ 1 เวลา 09:25 น. [+150] 19550 - 19650 --- ครั้งที่ 2 เวลา 14:32 น. [+50] 19600 19700 ---

GTA Daily Report 18-09-15

ณ วันที่ 18/09/2558