:: ราคาทองคำแท่งวันอังคารที่ 12 ธ.ค. 60 ครั้งที่ 1 เวลา 09:28 น. [-50] 19200 - 19300 ---

GTA Daily Report 24-09-15

ณ วันที่ 24/09/2558