*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

ราคาทองคำถัวเฉลี่ย

รูปแบบถัวเฉลี่ย
ประจำปี พ.ศ.

ปี 2565ทองรูปพรรณทองแท่ง
เดือนรับซื้อ (บาท)ค่าธรรมเนียม (บาท)ขายออก (บาท)รับซื้อ (บาท)ขายออก (บาท)US$ ต่อออนซ์Baht / US$
พฤษภาคม 29,562.001,140.0830,702.0830,102.0830,202.081,851.1934.45
เมษายน 30,340.411,155.7531,496.1530,896.1530,996.151,939.3533.78
มีนาคม 29,959.531,149.7331,109.2630,509.2630,609.261,948.3333.24
กุมภาพันธ์ 28,088.951,113.1329,202.0828,602.0828,702.081,858.1532.64
มกราคม 27,994.111,113.5929,107.6928,507.6928,607.691,817.0633.25