*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

ราคาทองคำถัวเฉลี่ย

รูปแบบถัวเฉลี่ย
ประจำปี พ.ศ.

ปี 2567ทองรูปพรรณทองแท่ง
เดือนรับซื้อ (บาท)ค่าธรรมเนียม (บาท)ขายออก (บาท)รับซื้อ (บาท)ขายออก (บาท)US$ ต่อออนซ์Baht / US$
เมษายน 39,280.941,319.0640,600.0040,000.0040,100.002,316.3636.57
มีนาคม 36,037.071,259.0837,296.1536,696.1536,796.152,160.8535.98
กุมภาพันธ์ 33,667.331,216.6734,884.0034,284.0034,384.002,026.6835.85
มกราคม 33,185.801,210.4934,396.3033,796.3033,896.302,036.3335.18