work from home by covid-19
*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** ราคาทองคำแท่งวันพุธที่ 8 เม.ย. 63 ครั้งที่ 1 เวลา 09:31 น. [+100] 25200 - 25400 --

ราคาทองคำถัวเฉลี่ย

รูปแบบถัวเฉลี่ย
ประจำปี พ.ศ.

ปี 2563ทองรูปพรรณทองแท่ง
เดือนรับซื้อ (บาท)ค่าธรรมเนียม (บาท)ขายออก (บาท)รับซื้อ (บาท)ขายออก (บาท)US$ ต่อออนซ์Baht / US$
เมษายน 24,494.231,148.6325,642.8624,942.8625,142.861,621.5032.91
มีนาคม 23,549.891,067.4124,617.3123,982.6924,117.311,589.8132.13
กุมภาพันธ์ 23,165.691,024.3124,190.0023,590.0023,690.001,597.0630.22
มกราคม 21,941.571,002.8722,944.4422,344.4422,444.441,559.1730.43