*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** ราคาทองคำแท่งวันเสาร์ที่ 24 ก.ค. 64 ครั้งที่ 1 เวลา 09:24 น. [+0] 28000 - 28100 --

ราคาทองคำถัวเฉลี่ย

รูปแบบถัวเฉลี่ย
ประจำปี พ.ศ.

ปี 2564ทองรูปพรรณทองแท่ง
เดือนรับซื้อ (บาท)ค่าธรรมเนียม (บาท)ขายออก (บาท)รับซื้อ (บาท)ขายออก (บาท)US$ ต่อออนซ์Baht / US$
กรกฎาคม 27,200.651,099.3528,300.0027,700.0027,800.001,804.4532.56
มิถุนายน 26,722.421,087.2027,809.6227,209.6227,309.621,835.6731.44
พฤษภาคม 26,736.991,089.9327,826.9227,226.9227,326.921,847.0431.28
เมษายน 25,490.961,066.7426,557.6925,957.6926,057.691,756.5631.35
มีนาคม 24,581.661,049.8225,631.4825,031.4825,131.481,723.0430.79
กุมภาพันธ์ 25,188.341,061.6626,250.0025,650.0025,750.001,809.8530.04
มกราคม 25,983.071,076.5427,059.6226,459.6226,559.621,868.8530.02