*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** :ราคาทองคำแท่งวันพฤหัสบดีที่ 22 ส.ค. 62 ครั้งที่ 1 เวลา 09:20 น. [+50] 21800 - 21900 --- >

ราคาทองประจำวัน

ประจำวันที่


ชนิดทองราคารับซื้อ กรัมละราคารับซื้อ บาทละราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5%n/a21,800.0021,900.00
ทองรูปพรรณ 96.5%1,412.0021,405.9222,400.00
ทองรูปพรรณ 90%1,270.8019,265.33n/a
ทองรูปพรรณ 80%1,129.6017,124.74n/a
ทองรูปพรรณ 50%635.009,626.60n/a
ทองรูปพรรณ 40%494.007,489.04n/a
ทองรูปพรรณ 99.99%1,463.0022,179.08n/a
ทองคำ 99.99 และ 99.50%ราคาเปิดราคาปิด
ฮ่องกง 14,060.00n/a
ลอนดอน AM FIX n/a1,499.65
ลอนดอน PM FIX n/a1,503.25
นิวยอร์ค 1,507.001,502.00