*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** ราคาทองคำแท่งวันเสาร์ที่ 11 ก.ค. 63 ครั้งที่ 1 เวลา 09:22 น. [-50] 26550 - 26650 --

ราคาทองประจำวัน

ประจำวันที่


ชนิดทองราคารับซื้อ กรัมละราคารับซื้อ บาทละราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5%n/a26,550.0026,650.00
ทองรูปพรรณ 96.5%1,720.0026,075.2027,150.00
ทองรูปพรรณ 90%1,548.0023,467.68n/a
ทองรูปพรรณ 80%1,376.0020,860.16n/a
ทองรูปพรรณ 50%774.0011,733.84n/a
ทองรูปพรรณ 40%602.009,126.32n/a
ทองรูปพรรณ 99.99%1,782.0027,015.12n/a
ทองคำ 99.99 และ 99.50%ราคาเปิดราคาปิด
ฮ่องกง n/an/a
ลอนดอน AM FIX n/a1,805.75
ลอนดอน PM FIX n/a1,803.10
นิวยอร์ค 1,803.001,798.00