*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

ราคาทองประจำวัน

ประจำวันที่


ชนิดทองราคารับซื้อ กรัมละราคารับซื้อ บาทละราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5%n/a33,950.0034,050.00
ทองรูปพรรณ 96.5%2,199.0033,336.8434,550.00
ทองรูปพรรณ 90%1,979.1030,003.16n/a
ทองรูปพรรณ 80%1,759.2026,669.47n/a
ทองรูปพรรณ 50%990.0015,008.40n/a
ทองรูปพรรณ 40%770.0011,673.20n/a
ทองรูปพรรณ 99.99%2,279.0034,549.64n/a
ทองคำ 99.99 และ 99.50%ราคาเปิดราคาปิด
ฮ่องกง 18,980.00n/a
ลอนดอน AM FIX n/a2,066.95
ลอนดอน PM FIX n/a2,049.05
นิวยอร์ค n/a2,069.90