*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

ราคาทองประจำวัน

ประจำวันที่


ชนิดทองราคารับซื้อ กรัมละราคารับซื้อ บาทละราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5%n/a29,900.0030,000.00
ทองรูปพรรณ 96.5%1,937.0029,364.9230,500.00
ทองรูปพรรณ 90%1,743.3026,428.43n/a
ทองรูปพรรณ 80%1,549.6023,491.94n/a
ทองรูปพรรณ 50%872.0013,219.52n/a
ทองรูปพรรณ 40%678.0010,278.48n/a
ทองรูปพรรณ 99.99%2,007.0030,426.12n/a
ทองคำ 99.99 และ 99.50%ราคาเปิดราคาปิด
ฮ่องกง n/an/a
ลอนดอน AM FIX n/a1,858.95
ลอนดอน PM FIX n/a1,851.80
นิวยอร์ค n/an/a