*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

ราคาทองประจำวัน

ประจำวันที่


ชนิดทองราคารับซื้อ กรัมละราคารับซื้อ บาทละราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5%n/a32,150.0032,250.00
ทองรูปพรรณ 96.5%2,083.0031,578.2832,750.00
ทองรูปพรรณ 90%1,874.7028,420.45n/a
ทองรูปพรรณ 80%1,666.4025,262.62n/a
ทองรูปพรรณ 50%937.0014,204.92n/a
ทองรูปพรรณ 40%729.0011,051.64n/a
ทองรูปพรรณ 99.99%2,159.0032,730.44n/a
ทองคำ 99.99 และ 99.50%ราคาเปิดราคาปิด
ฮ่องกง 18,330.00n/a
ลอนดอน AM FIX n/a1,942.50
ลอนดอน PM FIX n/a1,959.65
นิวยอร์ค 1,978.001,974.30