*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

ทำเนียบสมาชิก


สถานที่ตั้ง 94 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ชั้น GF ห้องที่ G74 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
หมายเลขโทรศัพท์029585919
หมายเลขโทรสาร029580414
ประเภทธุรกิจ
ค้าปลีก ทองรูปพรรณ
ค้าทองคำแท่ง
เครื่องประดับอัญมณี, เพชร, พลอย
อีเมล์mumkoy@gmail.com
เว็บไซต์