*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

ทำเนียบสมาชิก


สถานที่ตั้ง 99-101 ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพฯ 10200
หมายเลขโทรศัพท์020170777
หมายเลขโทรสาร022227102
ประเภทธุรกิจ
ค้าปลีก ทองรูปพรรณ
ค้าทองคำแท่ง (ออนไลน์)
ค้าทองคำแท่ง
อื่นๆ เกี่ยวกับทองคำ
อีเมล์
เว็บไซต์ http://www.sctgold.com