*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

ทำเนียบสมาชิก


สถานที่ตั้ง 32 ซ.สิรินธร 5 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพฯ 10700
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ประเภทธุรกิจ
ค้าปลีก ทองรูปพรรณ
อีเมล์newaimsgold@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.newaimsgold.com