*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

ทำเนียบสมาชิก


สถานที่ตั้ง 190,192,194 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพฯ 10110
หมายเลขโทรศัพท์026530516
หมายเลขโทรสาร
ประเภทธุรกิจ
ค้าปลีก ทองรูปพรรณ
ค้าทองคำแท่ง
เครื่องประดับอัญมณี, เพชร, พลอย
อีเมล์lshgoldsmith2539@gmail.com
เว็บไซต์