*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** ราคาทองคำแท่งวันจันทร์ที่ 14 มิ.ย. 64 ครั้งที่ 1 เวลา 09:25 น. [-100] 27450 - 27550 -- ครั้งที่ 2 เวลา 10:17 น. [-50] 27400 - 27500 -- ครั้งที่ 3 เวลา 11:05 น. [-50] 27350 - 27450 -- ครั้งที่ 4 เวลา 11:40 น. [+50] 27400 - 27500 -- ครั้งที่ 5 เวลา 13:14 น. [-50] 27350 - 27450 -- ครั้งที่ 6 เวลา 14:19 น. [-50] 27300 - 27400 --

ทำเนียบสมาชิก


สถานที่ตั้ง 245/3 หมู่ที่ 17 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพฯ 10170
หมายเลขโทรศัพท์028851603-4,02-265-9682
หมายเลขโทรสาร028831858
ประเภทธุรกิจ
นำเข้า-ส่งออก ทองคำแท่ง
ค้าทองคำแท่ง
อีเมล์vichai_saengcharoentrakul@hotmail.com
เว็บไซต์