work from home by covid-19
*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** ราคาทองคำแท่งวันพุธที่ 8 เม.ย. 63 ครั้งที่ 1 เวลา 09:31 น. [+100] 25200 - 25400 --

ทำเนียบสมาชิก


สถานที่ตั้ง 456 ปากซอยผดุงด้าว ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ จังหวัดกรุงเทพฯ 10100
หมายเลขโทรศัพท์022229249,026225240-2
หมายเลขโทรสาร026225243
ประเภทธุรกิจ
ค้าปลีก ทองรูปพรรณ
ค้าส่ง, ผู้ผลิต ทองรูปพรรณ
ผลิต, ค้า ทองคำแท่งยี่ห้อตนเอง
ค้าทองคำแท่ง
อีเมล์sosengheng@gmail.com
เว็บไซต์