*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

ทำเนียบสมาชิก


สถานที่ตั้ง 40,42,44 ถนนทรัพย์สิน แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพฯ 10200
หมายเลขโทรศัพท์027707777
หมายเลขโทรสาร022225500
ประเภทธุรกิจ
นำเข้า-ส่งออก ทองคำแท่ง
ผลิต, ค้า ทองคำแท่งยี่ห้อตนเอง
ค้าทองคำแท่ง (ออนไลน์)
ค้าทองคำแท่ง
หลักทรัพย์ / โบรกเกอร์ / ตัวแทนสนับสนุนฯ บริษัท...
รีไฟน์เนอรี่, หลอม
อีเมล์
เว็บไซต์ http://www.mtsgold.co.th