work from home by covid-19
*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** ราคาทองคำแท่งวันพุธที่ 8 เม.ย. 63 ครั้งที่ 1 เวลา 09:31 น. [+100] 25200 - 25400 --

ทำเนียบสมาชิก


สถานที่ตั้ง 348 ถนนบริพัตร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพฯ 10100
หมายเลขโทรศัพท์022233234
หมายเลขโทรสาร022222046
ประเภทธุรกิจ
นำเข้า-ส่งออก ทองคำแท่ง
ผลิต, ค้า ทองคำแท่งยี่ห้อตนเอง
ค้าทองคำแท่ง (ออนไลน์)
อีเมล์info@intergold.co.th
เว็บไซต์ http://www.intergold.co.th