*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** ราคาทองคำแท่งวันเสาร์ที่ 11 ก.ค. 63 ครั้งที่ 1 เวลา 09:22 น. [-50] 26550 - 26650 --

วันหยุดประจำปี

วันหยุดสมาคมค้าทองคำ ประจำปีพุทธศักราช 2563
ลำดับ วันที่ วันหยุด
1) พุธ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
2) จันทร์ 10 กุมภาพันธ์ ชดเชยวันมาฆบูชา
3) จันทร์ 6 เมษายน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
4) จันทร์ 13 เมษายน วันสงกรานต์ (ยกเลิก)
5) อังคาร 14 เมษายน วันสงกรานต์ (ยกเลิก)
6) พุธ 15 เมษายน วันสงกรานต์ (ยกเลิก)
7) ศุกร์ 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ
8) จันทร์ 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
9) พุธ 6 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา
10) พุธ 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
11) จันทร์ 6 กรกฎาคม วันชดเชยวันอาสาฬหบูชา
12) อังคาร 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
13) พุธ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
14) อังคาร 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
15) ศุกร์ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
16) จันทร์ 7 ธันวาคม ชดเชยวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
17) พฤหัสบดี 10 ธันวาคม วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
18) พฤหัสบดี 31 ธันวาคม วันสิ้นปี