*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** ราคาทองคำแท่งวันเสาร์ที่ 28 พ.ย. 63 ครั้งที่ 1 เวลา 09:14 น. [-250] 25600 - 25700 --

วันหยุดประจำปี

วันหยุดสมาคมค้าทองคำ ประจำปีพุทธศักราช 2563
ลำดับ วันที่ วันหยุด
1) พุธ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
2) จันทร์ 10 กุมภาพันธ์ ชดเชยวันมาฆบูชา
3) จันทร์ 6 เมษายน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
4) จันทร์ 13 เมษายน วันสงกรานต์ (ยกเลิก)
5) อังคาร 14 เมษายน วันสงกรานต์ (ยกเลิก)
6) พุธ 15 เมษายน วันสงกรานต์ (ยกเลิก)
7) ศุกร์ 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ
8) จันทร์ 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
9) พุธ 6 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา
10) พุธ 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
11) จันทร์ 6 กรกฎาคม วันชดเชยวันอาสาฬหบูชา
12) จันทร์ 27 กรกฎาคม วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
13) อังคาร 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
14) พุธ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
15) ศุกร์ 4 กันยายน วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
16) จันทร์ 7 กันยายน วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
17) อังคาร 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
18) ศุกร์ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
19) จันทร์ 7 ธันวาคม ชดเชยวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
20) พฤหัสบดี 10 ธันวาคม วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
21) พฤหัสบดี 31 ธันวาคม วันสิ้นปี