*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** ราคาทองคำแท่งวันอังคารที่ 2 มี.ค. 64 ครั้งที่ 1 เวลา 09:26 น. [-450] 24550 - 24650 -- ครั้งที่ 2 เวลา 10:25 น. [-50] 24500 - 24600 -- ครั้งที่ 3 เวลา 10:49 น. [+50] 24550 - 24650 -- ครั้งที่ 4 เวลา 12:12 น. [+50] 24600 - 24700 -- ครั้งที่ 5 เวลา 13:20 น. [+50] 24650 - 24750 -- ครั้งที่ 6 เวลา 14:04 น. [+50] 24700 - 24800 -- ครั้งที่ 7 เวลา 14:45 น. [-50] 24650 - 24750 --ครั้งที่ 8 เวลา 16:06 น. [+50] 24700-24800 --

คำนวณภาษีร้านทอง

ประจำปี พ.ศ. | เดิอน

ปี 2564ทองคำแท่งทองรูปพรรณรับซื้อ
มีนาคมรับซื้อขายออก96.5%90%80%50%40%99.99%
วันที่ (ครั้งที่)บาทละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละ
02/03/2564 (8) 24,700.0024,800.001,600.0024,256.001,440.0021,830.401,280.0019,404.80720.0010,915.20560.008,489.601,658.0025,135.28
02/03/2564 (7) 24,650.0024,750.001,597.0024,210.521,437.3021,789.471,277.6019,368.42719.0010,900.04559.008,474.441,655.0025,089.80
02/03/2564 (6) 24,700.0024,800.001,600.0024,256.001,440.0021,830.401,280.0019,404.80720.0010,915.20560.008,489.601,658.0025,135.28
02/03/2564 (5) 24,650.0024,750.001,597.0024,210.521,437.3021,789.471,277.6019,368.42719.0010,900.04559.008,474.441,655.0025,089.80
02/03/2564 (4) 24,600.0024,700.001,593.0024,149.881,433.7021,734.891,274.4019,319.90717.0010,869.72558.008,459.281,651.0025,029.16
02/03/2564 (3) 24,550.0024,650.001,590.0024,104.401,431.0021,693.961,272.0019,283.52716.0010,854.56557.008,444.121,648.0024,983.68
02/03/2564 (2) 24,500.0024,600.001,587.0024,058.921,428.3021,653.031,269.6019,247.14714.0010,824.24555.008,413.801,645.0024,938.20
02/03/2564 (1) 24,550.0024,650.001,590.0024,104.401,431.0021,693.961,272.0019,283.52716.0010,854.56557.008,444.121,648.0024,983.68
01/03/2564 (3) 25,000.0025,100.001,619.0024,544.041,457.1022,089.641,295.2019,635.23729.0011,051.64567.008,595.721,678.0025,438.48
01/03/2564 (2) 25,050.0025,150.001,623.0024,604.681,460.7022,144.211,298.4019,683.74730.0011,066.80568.008,610.881,682.0025,499.12
01/03/2564 (1) 25,100.0025,200.001,626.0024,650.161,463.4022,185.141,300.8019,720.13732.0011,097.12569.008,626.041,685.0025,544.60