*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** ราคาทองคำแท่งวันเสาร์ที่ 8 พ.ค. 64 ครั้งที่ 1 เวลา 09:29 น. [+50] 26800 - 26900 --

คำนวณภาษีร้านทอง

ประจำปี พ.ศ. | เดิอน

ปี 2564ทองคำแท่งทองรูปพรรณรับซื้อ
พฤษภาคมรับซื้อขายออก96.5%90%80%50%40%99.99%
วันที่ (ครั้งที่)บาทละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละ
08/05/2564 (1) 26,800.0026,900.001,736.0026,317.761,562.4023,685.981,388.8021,054.21781.0011,839.96608.009,217.281,799.0027,272.84
07/05/2564 (4) 26,750.0026,850.001,733.0026,272.281,559.7023,645.051,386.4021,017.82780.0011,824.80607.009,202.121,796.0027,227.36
07/05/2564 (3) 26,800.0026,900.001,736.0026,317.761,562.4023,685.981,388.8021,054.21781.0011,839.96608.009,217.281,799.0027,272.84
07/05/2564 (2) 26,750.0026,850.001,733.0026,272.281,559.7023,645.051,386.4021,017.82780.0011,824.80607.009,202.121,796.0027,227.36
07/05/2564 (1) 26,700.0026,800.001,730.0026,226.801,557.0023,604.121,384.0020,981.44779.0011,809.64606.009,186.961,793.0027,181.88
06/05/2564 (4) 26,400.0026,500.001,710.0025,923.601,539.0023,331.241,368.0020,738.88770.0011,673.20599.009,080.841,772.0026,863.52
06/05/2564 (3) 26,350.0026,450.001,707.0025,878.121,536.3023,290.311,365.6020,702.50768.0011,642.88597.009,050.521,769.0026,818.04
06/05/2564 (2) 26,300.0026,400.001,704.0025,832.641,533.6023,249.381,363.2020,666.11767.0011,627.72596.009,035.361,766.0026,772.56
06/05/2564 (1) 26,250.0026,350.001,700.0025,772.001,530.0023,194.801,360.0020,617.60765.0011,597.40595.009,020.201,762.0026,711.92
05/05/2564 (3) 26,100.0026,200.001,691.0025,635.561,521.9023,072.001,352.8020,508.45761.0011,536.76592.008,974.721,752.0026,560.32
05/05/2564 (2) 26,150.0026,250.001,694.0025,681.041,524.6023,112.941,355.2020,544.83762.0011,551.92593.008,989.881,755.0026,605.80
05/05/2564 (1) 26,200.0026,300.001,697.0025,726.521,527.3023,153.871,357.6020,581.22764.0011,582.24594.009,005.041,759.0026,666.44
04/05/2564 (3) 26,250.0026,350.001,700.0025,772.001,530.0023,194.801,360.0020,617.60765.0011,597.40595.009,020.201,762.0026,711.92
04/05/2564 (2) 26,300.0026,400.001,704.0025,832.641,533.6023,249.381,363.2020,666.11767.0011,627.72596.009,035.361,766.0026,772.56
04/05/2564 (1) 26,250.0026,350.001,700.0025,772.001,530.0023,194.801,360.0020,617.60765.0011,597.40595.009,020.201,762.0026,711.92
03/05/2564 (2) 26,150.0026,250.001,694.0025,681.041,524.6023,112.941,355.2020,544.83762.0011,551.92593.008,989.881,755.0026,605.80
03/05/2564 (1) 26,100.0026,200.001,691.0025,635.561,521.9023,072.001,352.8020,508.45761.0011,536.76592.008,974.721,752.0026,560.32
01/05/2564 (1) 26,050.0026,150.001,687.0025,574.921,518.3023,017.431,349.6020,459.94759.0011,506.44590.008,944.401,748.0026,499.68