*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

คำนวณภาษีร้านทอง

ประจำปี พ.ศ. | เดิอน

ปี 2566ทองคำแท่งทองรูปพรรณรับซื้อ
กุมภาพันธ์รับซื้อขายออก96.5%90%80%50%40%99.99%
วันที่ (ครั้งที่)บาทละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละ
04/02/2566 (1) 29,600.0029,700.001,917.0029,061.721,725.3026,155.551,533.6023,249.38863.0013,083.08671.0010,172.361,987.0030,122.92
03/02/2566 (5) 29,800.0029,900.001,930.0029,258.801,737.0026,332.921,544.0023,407.04869.0013,174.04676.0010,248.162,000.0030,320.00
03/02/2566 (4) 29,850.0029,950.001,934.0029,319.441,740.6026,387.501,547.2023,455.55870.0013,189.20677.0010,263.322,004.0030,380.64
03/02/2566 (3) 29,800.0029,900.001,930.0029,258.801,737.0026,332.921,544.0023,407.04869.0013,174.04676.0010,248.162,000.0030,320.00
03/02/2566 (2) 29,850.0029,950.001,934.0029,319.441,740.6026,387.501,547.2023,455.55870.0013,189.20677.0010,263.322,004.0030,380.64
03/02/2566 (1) 29,900.0030,000.001,937.0029,364.921,743.3026,428.431,549.6023,491.94872.0013,219.52678.0010,278.482,007.0030,426.12
02/02/2566 (2) 30,150.0030,250.001,953.0029,607.481,757.7026,646.731,562.4023,685.98879.0013,325.64684.0010,369.442,024.0030,683.84
02/02/2566 (1) 30,100.0030,200.001,950.0029,562.001,755.0026,605.801,560.0023,649.60878.0013,310.48683.0010,354.282,021.0030,638.36
01/02/2566 (2) 29,850.0029,950.001,934.0029,319.441,740.6026,387.501,547.2023,455.55870.0013,189.20677.0010,263.322,004.0030,380.64
01/02/2566 (1) 29,900.0030,000.001,937.0029,364.921,743.3026,428.431,549.6023,491.94872.0013,219.52678.0010,278.482,007.0030,426.12