*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

คำนวณภาษีร้านทอง

ประจำปี พ.ศ. | เดิอน

ปี 2566ทองคำแท่งทองรูปพรรณรับซื้อ
มิถุนายนรับซื้อขายออก96.5%90%80%50%40%99.99%
วันที่ (ครั้งที่)บาทละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละ
06/06/2566 (1) 32,150.0032,250.002,083.0031,578.281,874.7028,420.451,666.4025,262.62937.0014,204.92729.0011,051.642,159.0032,730.44
05/06/2566 (1) 32,050.0032,150.002,076.0031,472.161,868.4028,324.941,660.8025,177.73934.0014,159.44727.0011,021.322,151.0032,609.16
03/06/2566 (1) 32,100.0032,200.002,079.0031,517.641,871.1028,365.881,663.2025,214.11936.0014,189.76728.0011,036.482,154.0032,654.64
02/06/2566 (3) 32,250.0032,350.002,089.0031,669.241,880.1028,502.321,671.2025,335.39940.0014,250.40731.0011,081.962,165.0032,821.40
02/06/2566 (2) 32,300.0032,400.002,092.0031,714.721,882.8028,543.251,673.6025,371.78941.0014,265.56732.0011,097.122,168.0032,866.88
02/06/2566 (1) 32,250.0032,350.002,089.0031,669.241,880.1028,502.321,671.2025,335.39940.0014,250.40731.0011,081.962,165.0032,821.40
01/06/2566 (3) 32,150.0032,250.002,083.0031,578.281,874.7028,420.451,666.4025,262.62937.0014,204.92729.0011,051.642,159.0032,730.44
01/06/2566 (2) 32,200.0032,300.002,086.0031,623.761,877.4028,461.381,668.8025,299.01939.0014,235.24730.0011,066.802,162.0032,775.92
01/06/2566 (1) 32,150.0032,250.002,083.0031,578.281,874.7028,420.451,666.4025,262.62937.0014,204.92729.0011,051.642,159.0032,730.44