*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** ราคาทองคำแท่งวันอังคารที่ 10 ธ.ค. 62 ครั้งที่ 1 เวลา 09:26 น. [+0] 20900 - 21000 -- ครั้งที่ 2 เวลา 16:08 น. [+50] 20950 - 21050 --

คำนวณภาษีร้านทอง

ประจำปี พ.ศ. | เดิอน

ปี 2562ทองคำแท่งทองรูปพรรณรับซื้อ
ธันวาคมรับซื้อขายออก96.5%90%80%50%40%99.99%
วันที่ (ครั้งที่)บาทละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละ
10/12/2562 (2) 20,950.0021,050.001,357.0020,572.121,221.3018,514.911,085.6016,457.70611.009,262.76475.007,201.001,406.0021,314.96
10/12/2562 (1) 20,900.0021,000.001,354.0020,526.641,218.6018,473.981,083.2016,421.31609.009,232.44474.007,185.841,403.0021,269.48
09/12/2562 (1) 20,900.0021,000.001,354.0020,526.641,218.6018,473.981,083.2016,421.31609.009,232.44474.007,185.841,403.0021,269.48
07/12/2562 (1) 20,950.0021,050.001,357.0020,572.121,221.3018,514.911,085.6016,457.70611.009,262.76475.007,201.001,406.0021,314.96
06/12/2562 (1) 21,100.0021,200.001,367.0020,723.721,230.3018,651.351,093.6016,578.98615.009,323.40478.007,246.481,417.0021,481.72
05/12/2562 (1) 21,100.0021,200.001,367.0020,723.721,230.3018,651.351,093.6016,578.98615.009,323.40478.007,246.481,417.0021,481.72
04/12/2562 (3) 21,100.0021,200.001,367.0020,723.721,230.3018,651.351,093.6016,578.98615.009,323.40478.007,246.481,417.0021,481.72
04/12/2562 (2) 21,150.0021,250.001,370.0020,769.201,233.0018,692.281,096.0016,615.36617.009,353.72480.007,276.801,420.0021,527.20
04/12/2562 (1) 21,100.0021,200.001,367.0020,723.721,230.3018,651.351,093.6016,578.98615.009,323.40478.007,246.481,417.0021,481.72
03/12/2562 (2) 20,900.0021,000.001,354.0020,526.641,218.6018,473.981,083.2016,421.31609.009,232.44474.007,185.841,403.0021,269.48
03/12/2562 (1) 20,850.0020,950.001,351.0020,481.161,215.9018,433.041,080.8016,384.93608.009,217.28473.007,170.681,400.0021,224.00
02/12/2562 (1) 20,800.0020,900.001,347.0020,420.521,212.3018,378.471,077.6016,336.42606.009,186.96471.007,140.361,396.0021,163.36