*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** :ราคาทองคำแท่งวันจันทร์ที่ 10 ธ.ค. 61 ครั้งที่ 1 เวลา 09:24 น. [+0] 19300 - 19400 ---

คำนวณภาษีร้านทอง

ประจำปี พ.ศ. | เดิอน

ปี 2561ทองคำแท่งทองรูปพรรณรับซื้อ
ธันวาคมรับซื้อขายออก96.5%90%80%50%40%99.99%
วันที่ (ครั้งที่)บาทละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละ
10/12/2561 (1) 19,300.0019,400.001,250.0018,950.001,125.0017,055.001,000.0015,160.00563.008,535.08438.006,640.081,295.0019,632.20
08/12/2561 (1) 19,300.0019,400.001,250.0018,950.001,125.0017,055.001,000.0015,160.00563.008,535.08438.006,640.081,295.0019,632.20
07/12/2561 (2) 19,200.0019,300.001,244.0018,859.041,119.6016,973.14995.2015,087.23560.008,489.60435.006,594.601,289.0019,541.24
07/12/2561 (1) 19,150.0019,250.001,240.0018,798.401,116.0016,918.56992.0015,038.72558.008,459.28434.006,579.441,285.0019,480.60
06/12/2561 (2) 19,150.0019,250.001,240.0018,798.401,116.0016,918.56992.0015,038.72558.008,459.28434.006,579.441,285.0019,480.60
06/12/2561 (1) 19,200.0019,300.001,244.0018,859.041,119.6016,973.14995.2015,087.23560.008,489.60435.006,594.601,289.0019,541.24
05/12/2561 (1) 19,100.0019,200.001,237.0018,752.921,113.3016,877.63989.6015,002.34557.008,444.12433.006,564.281,282.0019,435.12
04/12/2561 (2) 19,100.0019,200.001,237.0018,752.921,113.3016,877.63989.6015,002.34557.008,444.12433.006,564.281,282.0019,435.12
04/12/2561 (1) 19,050.0019,150.001,234.0018,707.441,110.6016,836.70987.2014,965.95555.008,413.80432.006,549.121,279.0019,389.64
03/12/2561 (3) 19,000.0019,100.001,231.0018,661.961,107.9016,795.76984.8014,929.57554.008,398.64431.006,533.961,276.0019,344.16
03/12/2561 (2) 18,950.0019,050.001,228.0018,616.481,105.2016,754.83982.4014,893.18553.008,383.48430.006,518.801,273.0019,298.68
03/12/2561 (1) 19,000.0019,100.001,231.0018,661.961,107.9016,795.76984.8014,929.57554.008,398.64431.006,533.961,276.0019,344.16
01/12/2561 (1) 19,000.0019,100.001,231.0018,661.961,107.9016,795.76984.8014,929.57554.008,398.64431.006,533.961,276.0019,344.16