*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

การปรับเปลี่ยนระหว่างวัน

ประจำวันที่

ช่วงเวลาทองแท่งทองรูปพรรณ
เวลาครั้งที่รับซื้อ (บาท)ขายออก (บาท)รับซื้อ (บาท)ขายออก (บาท)Gold SpotBaht / US$ขึ้น / ลง
05/12/2566 15:46933,900.0034,000.0033,291.3634,500.002,035.0035.28-50
05/12/2566 15:27833,950.0034,050.0033,336.8434,550.002,039.5035.2650
05/12/2566 14:30733,900.0034,000.0033,291.3634,500.002,033.5035.3250
05/12/2566 13:25633,850.0033,950.0033,245.8834,450.002,034.5035.22-50
05/12/2566 12:05533,900.0034,000.0033,291.3634,500.002,034.0035.2950
05/12/2566 11:58433,850.0033,950.0033,245.8834,450.002,032.0035.28-50
05/12/2566 11:33333,900.0034,000.0033,291.3634,500.002,036.0035.29-50
05/12/2566 11:01233,950.0034,050.0033,336.8434,550.002,038.0035.3050
05/12/2566 09:01133,900.0034,000.0033,291.3634,500.002,036.0035.29-200