*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** ราคาทองคำแท่งวันจันทร์ที่ 3 ส.ค. 63 ครั้งที่ 1 เวลา 09:26 น. [+0] 29000 - 29100 --

ดัชนีเชื่อมั่นทองคำ ก.ย.60 ปรับขึ้นเล็กน้อย นักลงทุนยังคงกังวลสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี

ณ วันที่ 13/09/2560

    กรุงเทพฯ-ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำในเดือนกันยายน 2560 ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย หลังเพิ่มขึ้นแรงในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ดัชนีทองคำเดือนกันยายน อยู่ที่ระดับ 60.06 ซึ่งเพิ่มขึ้น 0.19 จุด หรือคิดเป็น 0.32 % ด้านแบบสำรวจผู้ค้ารายใหญ่มองราคาขึ้นต่อ ให้กรอบราคาที่ 1,281 - 1,380 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ส่วนราคาทองคำในประเทศคาดว่าน่าจะอยู่ในกรอบ 20,000 - 21,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคำ

    ดร. พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำ แถลงดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำในเดือนกันยายน 2560 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2560 ที่ระดับ 60.06 ซึ่งเพิ่มขึ้น 0.19 จุด หรือคิดเป็น 0.32 % แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างยังคงมีความเชื่อมั่นต่อราคาทองคำในเดือนกันยายนที่เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม ซึ่งดัชนีฯ ปรับขึ้นมามากถึง 20.03% โดยกลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าปัจจัยที่จะสนับสนุนราคาทองคำในเดือนกันยายนนี้ ได้แก่ ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกที่ระดับ 53.31% รองลงมา คือ สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีที่ระดับ 47.39% ขณะที่ปัจจัยความต้องการซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยที่ระดับ 47.04%  มาเป็นอันดับสาม

  

     จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 287 ตัวอย่าง พบว่า 43.55 % ของกลุ่มตัวอย่าง คาดว่าจะซื้อทองคำในช่วงเดือนกันยายน ขณะที่ 28.92 % คาดว่าจะไม่ซื้อทองคำ ส่วนอีก 27.53 % ยังไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคำหรือไม่ ในช่วงเดือนกันยายนนี้ จะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างที่คาดว่าจะซื้อทองคำปรับลดลงมาอีกครั้งจากเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา คิดเป็น 3.34 % แสดงให้เห็นว่าราคาทองคำที่ปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม และต่อเนื่องมาถึงเดือนสิงหาคม มีผลทำให้ความต้องการซื้อลดลงตามมา

     สรุป กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่ และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาทองคำ จำนวน 10 ตัวอย่าง โดยส่วนใหญ่เชื่อว่าราคาทองคำในเดือนกันยายน 2560 จะเพิ่มขึ้นจำนวน 9 ราย  และเชื่อว่าราคาทองคำจะใกล้เคียงกับเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา จำนวน 1 ราย โดยยังคงแนะนำให้ติดตามปัญหาการเมืองของสหรัฐอเมริกา และสถานการณ์ตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีอย่างใกล้ชิด

     สำหรับการคาดการณ์ราคาทองเดือนกันยายน 2560 ของผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่ ให้กรอบราคาดังนี้ Gold Spot ที่ 1,281 - 1,380 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ ด้านราคาทองคำแท่งในประเทศ ความบริสุทธิ์ 96.5 % ให้กรอบราคาที่ 20,000 - 21,500 บาทต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ และ ค่าเงินบาทไทย ให้กรอบราคาที่ 32.80 - 33.60 บาทไทยต่อดอลลาร์สหรัฐฯ

Download รายงานศูนย์วิจัยทองคำประจำเดือนกันยายน 2560 ฉบับเต็มได้ที่นี่

อ่านรายงานศูนย์วิจัยย้อนหลัง ได้ที่นี่