*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

ราคาทองประจำวัน

ประจำวันที่


ชนิดทองราคารับซื้อ กรัมละราคารับซื้อ บาทละราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5%n/a31,800.0031,900.00
ทองรูปพรรณ 96.5%2,060.0031,229.6032,400.00
ทองรูปพรรณ 90%1,854.0028,106.64n/a
ทองรูปพรรณ 80%1,648.0024,983.68n/a
ทองรูปพรรณ 50%927.0014,053.32n/a
ทองรูปพรรณ 40%721.0010,930.36n/a
ทองรูปพรรณ 99.99%2,135.0032,366.60n/a
ทองคำ 99.99 และ 99.50%ราคาเปิดราคาปิด
ฮ่องกง 18,450.00n/a
ลอนดอน AM FIX n/a1,949.85
ลอนดอน PM FIX n/a1,962.85
นิวยอร์ค 1,975.401,973.50