*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** ราคาทองคำแท่งวันศุกร์ที่ 20 ก.ย. 62 ครั้งที่ 1 เวลา 09:23 น. [+50] 21600-21700 --

ราคาทองประจำวัน

ประจำวันที่


ชนิดทองราคารับซื้อ กรัมละราคารับซื้อ บาทละราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5%n/a21,600.0021,700.00
ทองรูปพรรณ 96.5%1,399.0021,208.8422,200.00
ทองรูปพรรณ 90%1,259.1019,087.96n/a
ทองรูปพรรณ 80%1,119.2016,967.07n/a
ทองรูปพรรณ 50%630.009,550.80n/a
ทองรูปพรรณ 40%490.007,428.40n/a
ทองรูปพรรณ 99.99%1,450.0021,982.00n/a
ทองคำ 99.99 และ 99.50%ราคาเปิดราคาปิด
ฮ่องกง 14,010.00n/a
ลอนดอน AM FIX n/a1,498.40
ลอนดอน PM FIX n/a1,500.70
นิวยอร์ค 1,494.001,499.00