*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** ราคาทองคำแท่งวันเสาร์ที่ 28 พ.ย. 63 ครั้งที่ 1 เวลา 09:14 น. [-250] 25600 - 25700 --

ราคาทองประจำวัน

ประจำวันที่


ชนิดทองราคารับซื้อ กรัมละราคารับซื้อ บาทละราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5%n/a25,600.0025,700.00
ทองรูปพรรณ 96.5%1,658.0025,135.2826,200.00
ทองรูปพรรณ 90%1,492.2022,621.75n/a
ทองรูปพรรณ 80%1,326.4020,108.22n/a
ทองรูปพรรณ 50%746.0011,309.36n/a
ทองรูปพรรณ 40%580.008,792.80n/a
ทองรูปพรรณ 99.99%1,718.0026,044.88n/a
ทองคำ 99.99 และ 99.50%ราคาเปิดราคาปิด
ฮ่องกง n/an/a
ลอนดอน AM FIX n/a1,808.05
ลอนดอน PM FIX n/a1,779.30
นิวยอร์ค 1,810.001,788.00