::ราคาทองคำแท่งวันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ. 59 ครั้งที่ 1 เวลา 09:20 น. [+250] 20000 - 20100 ----- ครั้งที่ 2 เวลา 12:04 น. [+50] 20050 - 20150 ----- ครั้งที่ 3 เวลา 12:43 น. [-50] 20000 - 20100 ----- ครั้งที่ 4 เวลา 13:54 น. [+50] 20050 - 20150 -----ครั้งที่ 5 เวลา 14:23 น. [-50] 20000 - 20100 ----- ครั้งที่ 6 เวลา 15:07 น. [+50] 20050 - 20150 ----- ครั้งที่ 7 เวลา 15:28 น. [+50] 20100 - 20200 ----- ครั้งที่ 8 เวลา 15:37 น. [+50] 20150 - 20250 -----

ราคาทองประจำวัน

ประจำวันที่


ชนิดทองราคารับซื้อ กรัมละราคารับซื้อ บาทละราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5%n/an/an/a
ทองรูปพรรณ 96.5%n/an/an/a
ทองรูปพรรณ 90%n/an/an/a
ทองรูปพรรณ 50%n/an/an/a
ทองรูปพรรณ 40%n/an/an/a
ทองรูปพรรณ 99.99%n/an/an/a
ทองคำ 99.99 และ 99.50%ราคาเปิดราคาปิด
ฮ่องกง n/an/a
ลอนดอน AM FIX n/an/a
ลอนดอน PM FIX n/an/a
นิวยอร์ค n/an/a