*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** ราคาทองคำแท่งวันอังคารที่ 2 มี.ค. 64 ครั้งที่ 1 เวลา 09:26 น. [-450] 24550 - 24650 -- ครั้งที่ 2 เวลา 10:25 น. [-50] 24500 - 24600 -- ครั้งที่ 3 เวลา 10:49 น. [+50] 24550 - 24650 -- ครั้งที่ 4 เวลา 12:12 น. [+50] 24600 - 24700 -- ครั้งที่ 5 เวลา 13:20 น. [+50] 24650 - 24750 -- ครั้งที่ 6 เวลา 14:04 น. [+50] 24700 - 24800 -- ครั้งที่ 7 เวลา 14:45 น. [-50] 24650 - 24750 --ครั้งที่ 8 เวลา 16:06 น. [+50] 24700-24800 --

ราคาทองประจำวัน

ประจำวันที่


ชนิดทองราคารับซื้อ กรัมละราคารับซื้อ บาทละราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5%n/a24,700.0024,800.00
ทองรูปพรรณ 96.5%1,600.0024,256.0025,300.00
ทองรูปพรรณ 90%1,440.0021,830.40n/a
ทองรูปพรรณ 80%1,280.0019,404.80n/a
ทองรูปพรรณ 50%720.0010,915.20n/a
ทองรูปพรรณ 40%560.008,489.60n/a
ทองรูปพรรณ 99.99%1,658.0025,135.28n/a
ทองคำ 99.99 และ 99.50%ราคาเปิดราคาปิด
ฮ่องกง 15,980.0015,890.00
ลอนดอน AM FIX n/a1,746.95
ลอนดอน PM FIX n/a1,734.15
นิวยอร์ค 1,734.001,724.00