*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

ราคาทองประจำวัน

ประจำวันที่


ชนิดทองราคารับซื้อ กรัมละราคารับซื้อ บาทละราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5%n/a34,450.0034,550.00
ทองรูปพรรณ 96.5%2,232.0033,837.1235,050.00
ทองรูปพรรณ 90%2,008.8030,453.41n/a
ทองรูปพรรณ 80%1,785.6027,069.70n/a
ทองรูปพรรณ 50%1,004.0015,220.64n/a
ทองรูปพรรณ 40%781.0011,839.96n/a
ทองรูปพรรณ 99.99%2,313.0035,065.08n/a
ทองคำ 99.99 และ 99.50%ราคาเปิดราคาปิด
ฮ่องกง 18,950.00n/a
ลอนดอน AM FIX n/a2,035.15
ลอนดอน PM FIX n/a2,027.20
นิวยอร์ค n/a2,027.00