*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** ราคาทองคำแท่งวันพฤหัสบดีที่ 24 ก.ย. 63 ครั้งที่ 1 เวลา 09:27 น. [-250] 27800 - 27900 -- ครั้งที่ 2 เวลา 09:39 น. [-50] 27750 - 27850 -- ครั้งที่ 3 เวลา 10:52 น. [-50] 27700 - 27800 -- ครั้งที่ 4 เวลา 12:03 น. [-50] 27650 - 27750 -- ครั้งที่ 5 เวลา 12:19 น. [+50] 27700 - 27800 -- ครั้งที่ 6 เวลา 12:46 น. [-50] 27650 - 27750 -- ครั้งที่ 7 เวลา 14:07 น. [+50] 27700 - 27800 -- ครั้งที่ 8 เวลา 16:22 น. [-50] 27650 - 27750 --

ราคาทองประจำวัน

ประจำวันที่


ชนิดทองราคารับซื้อ กรัมละราคารับซื้อ บาทละราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5%n/a27,650.0027,750.00
ทองรูปพรรณ 96.5%1,791.0027,151.5628,250.00
ทองรูปพรรณ 90%1,611.9024,436.40n/a
ทองรูปพรรณ 80%1,432.8021,721.25n/a
ทองรูปพรรณ 50%806.0012,218.96n/a
ทองรูปพรรณ 40%627.009,505.32n/a
ทองรูปพรรณ 99.99%1,856.0028,136.96n/a
ทองคำ 99.99 และ 99.50%ราคาเปิดราคาปิด
ฮ่องกง 17,200.0017,170.00
ลอนดอน AM FIX n/a1,888.10
ลอนดอน PM FIX n/a1,873.40
นิวยอร์ค 1,900.001,863.00