work from home by covid-19
*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** ราคาทองคำแท่งวันพุธที่ 8 เม.ย. 63 ครั้งที่ 1 เวลา 09:31 น. [+100] 25200 - 25400 --

ราคาทองประจำวัน

ประจำวันที่


ชนิดทองราคารับซื้อ กรัมละราคารับซื้อ บาทละราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5%n/a25,200.0025,400.00
ทองรูปพรรณ 96.5%1,632.0024,741.1225,900.00
ทองรูปพรรณ 90%1,468.8022,267.01n/a
ทองรูปพรรณ 80%1,305.6019,792.90n/a
ทองรูปพรรณ 50%734.0011,127.44n/a
ทองรูปพรรณ 40%571.008,656.36n/a
ทองรูปพรรณ 99.99%1,691.0025,635.56n/a
ทองคำ 99.99 และ 99.50%ราคาเปิดราคาปิด
ฮ่องกง 15,210.00n/a
ลอนดอน AM FIX n/a1,652.20
ลอนดอน PM FIX n/a1,649.25
นิวยอร์ค 1,658.001,647.00