:ราคาทองคำแท่งวันศุกร์ที่ 31 ต.ค. 57 ครั้งที่ 1 เวลา 09:35 น. [-150] 18400 - 18500 ----- ครั้งที่ 2 เวลา 11:52 น. [-50] 18350 - 18450 ----- ครั้งที่ 3 เวลา 12:34 น. [-50] 18300 - 18400 ----- ครั้งที่ 4 เวลา 12:44 น. [-50] 18250 - 18350 ---- ครั้งที่ 5 เวลา 14:05 น. [-100] 18150 - 18250 ---- ครั้งที่ 6 เวลา 14:08 น. [-100] 18050 - 18150 ----- ครั้งที่ 7 เวลา 14:47 น. [+50] 18100 - 18200 ----- ครั้งที่ 8 เวลา 16:15 น. [-50] 18050 - 18150 -----

ราคาทองประจำวัน

ประจำวันที่


ชนิดทองราคารับซื้อ กรัมละราคารับซื้อ บาทละราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5%n/a18,050.0018,150.00
ทองรูปพรรณ 96.5%1,173.0017,782.6818,550.00
ทองรูปพรรณ 90%1,055.7016,004.41n/a
ทองรูปพรรณ 50%528.008,004.48n/a
ทองรูปพรรณ 40%411.006,230.76n/a
ทองรูปพรรณ 99.99%1,215.0018,419.40n/a
ทองคำ 99.99 และ 99.50%ราคาเปิดราคาปิด
ฮ่องกง 11,120.0010,870.00
ลอนดอน AM FIX n/a1,205.75
ลอนดอน PM FIX n/a1,202.00
นิวยอร์ค 1,202.001,199.50