*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** :ราคาทองคำแท่งวันอังคารที่ 26 มี.ค. 62 ครั้งที่ 1 เวลา 09:30 น. [+50] 19650 - 19750 ---

ราคาทองประจำวัน

ประจำวันที่


ชนิดทองราคารับซื้อ กรัมละราคารับซื้อ บาทละราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5%n/a19,650.0019,750.00
ทองรูปพรรณ 96.5%1,273.0019,298.6820,250.00
ทองรูปพรรณ 90%1,145.7017,368.81n/a
ทองรูปพรรณ 80%1,018.4015,438.94n/a
ทองรูปพรรณ 50%573.008,686.68n/a
ทองรูปพรรณ 40%446.006,761.36n/a
ทองรูปพรรณ 99.99%1,319.0019,996.04n/a
ทองคำ 99.99 และ 99.50%ราคาเปิดราคาปิด
ฮ่องกง 12,360.00n/a
ลอนดอน AM FIX n/a1,319.35
ลอนดอน PM FIX n/a1,319.55
นิวยอร์ค n/a1,321.90