*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

คำนวณภาษีร้านทอง

ประจำปี พ.ศ. | เดิอน

ปี 2565ทองคำแท่งทองรูปพรรณรับซื้อ
กรกฎาคมรับซื้อขายออก96.5%90%80%50%40%99.99%
วันที่ (ครั้งที่)บาทละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละ
02/07/2565 (1) 30,350.0030,450.001,966.0029,804.561,769.4026,824.101,572.8023,843.65885.0013,416.60688.0010,430.082,037.0030,880.92
01/07/2565 (5) 30,200.0030,300.001,956.0029,652.961,760.4026,687.661,564.8023,722.37880.0013,340.80685.0010,384.602,027.0030,729.32
01/07/2565 (4) 30,150.0030,250.001,953.0029,607.481,757.7026,646.731,562.4023,685.98879.0013,325.64684.0010,369.442,024.0030,683.84
01/07/2565 (3) 30,200.0030,300.001,956.0029,652.961,760.4026,687.661,564.8023,722.37880.0013,340.80685.0010,384.602,027.0030,729.32
01/07/2565 (2) 30,250.0030,350.001,959.0029,698.441,763.1026,728.601,567.2023,758.75882.0013,371.12686.0010,399.762,030.0030,774.80
01/07/2565 (1) 30,200.0030,300.001,956.0029,652.961,760.4026,687.661,564.8023,722.37880.0013,340.80685.0010,384.602,027.0030,729.32