*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** ราคาทองคำแท่งวันเสาร์ที่ 11 ก.ค. 63 ครั้งที่ 1 เวลา 09:22 น. [-50] 26550 - 26650 --

ราคาทองคำถัวเฉลี่ย

รูปแบบถัวเฉลี่ย
ประจำปี พ.ศ.

ปี 2563ทองรูปพรรณทองแท่ง
เดือนรับซื้อ (บาท)ค่าธรรมเนียม (บาท)ขายออก (บาท)รับซื้อ (บาท)ขายออก (บาท)US$ ต่อออนซ์Baht / US$
กรกฎาคม 25,775.031,074.9726,850.0026,250.0026,350.001,788.2031.15
มิถุนายน 25,035.571,058.6626,094.2325,494.2325,594.231,734.4631.17
พฤษภาคม 25,436.731,167.1226,603.8525,903.8526,103.851,719.2132.10
เมษายน 25,105.541,159.8426,265.3825,565.3825,765.381,679.4432.63
มีนาคม 23,549.891,067.4124,617.3123,982.6924,117.311,589.8132.13
กุมภาพันธ์ 23,165.691,024.3124,190.0023,590.0023,690.001,597.0630.22
มกราคม 21,941.571,002.8722,944.4422,344.4422,444.441,559.1730.43