*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

ราคาทองคำถัวเฉลี่ย

รูปแบบถัวเฉลี่ย
ประจำปี พ.ศ.

ปี 2565ทองรูปพรรณทองแท่ง
เดือนรับซื้อ (บาท)ค่าธรรมเนียม (บาท)ขายออก (บาท)รับซื้อ (บาท)ขายออก (บาท)US$ ต่อออนซ์Baht / US$
ธันวาคม 28,819.161,130.8429,950.0029,350.0029,450.001,780.0034.94
พฤศจิกายน 29,100.791,133.8330,234.6229,634.6229,734.621,727.4436.38
ตุลาคม 29,279.791,135.5930,415.3829,815.3829,915.381,664.9837.94
กันยายน 28,907.201,131.2630,038.4629,438.4629,538.461,684.9437.01
สิงหาคม 29,323.931,139.0330,462.9629,862.9629,962.961,764.5935.84
กรกฎาคม 29,341.601,137.2530,478.8529,878.8529,978.851,742.0436.32
มิถุนายน 29,775.411,145.7530,921.1530,321.1530,421.151,839.4234.94
พฤษภาคม 29,546.841,139.7030,686.5430,086.5430,186.541,851.6034.43
เมษายน 30,340.411,155.7531,496.1530,896.1530,996.151,939.3533.78
มีนาคม 29,959.531,149.7331,109.2630,509.2630,609.261,948.3333.24
กุมภาพันธ์ 28,088.951,113.1329,202.0828,602.0828,702.081,858.1532.64
มกราคม 27,994.111,113.5929,107.6928,507.6928,607.691,817.0633.25