สมาคมฯ ของดใช้ระบบรับฟังราคาทองอัตโนมัติ หมายเลข 026758944 โดยท่านสามารถเข้ารับฟังราคาประจำวันได้ที่ 026758000 กด 1 // ราคาทองคำแท่งวันพฤหัสบดีที่ 24 ก.ค. 57 ครั้งที่ 1 เวลา 09:31 น. [-50] 19550 - 19650 ---- ครั้งที่ 2 เวลา 09:45 น. [-50] 19500 - 19600 ---- ครั้งที่ 3 เวลา 16:36 น. [+50] 19550 - 19650 ----

การปรับเปลี่ยนระหว่างวัน

ประจำวันที่

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ...