::รราคาทองคำแท่งวันเสาร์ที่ 27 ส.ค. 59 ครั้งที่ 1 เวลา 09:14 น. [+50] 21650 - 21750 ---

การปรับเปลี่ยนระหว่างวัน

ประจำวันที่

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ...