:ราคาทองคำแท่งวันอังคารที่ 21 ต.ค. 57 ครั้งที่ 1 เวลา 09:30 น. [+50] 18950 - 19050 ---- ครั้งที่ 2 เวลา 11:51 น. [+50] 19000 - 19100 ---- ครั้งที่ 3 เวลา 14:32 น. [+50] 19050 - 19150 ---- ครั้งที่ 4 เวลา 17:03 น. [-50] 19000 - 19100

การปรับเปลี่ยนระหว่างวัน

ประจำวันที่

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ...