:ราคาทองคำแท่งวันจันทร์ที่ 22 ก.ย. 57 ครั้งที่ 1 เวลา 09:20 น. [-50] 18450 - 18550 ---- ครั้งที่ 2 เวลา 16:25 น. [+50] 18500 - 18600 ----

การปรับเปลี่ยนระหว่างวัน

ประจำวันที่

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ...