สมาคมฯ ของดใช้ระบบรับฟังราคาทองอัตโนมัติ หมายเลข 026758944 โดยท่านสามารถเข้ารับฟังราคาประจำวันได้ที่ 026758000 กด 1 // ราคาทองคำแท่งวันพุธที่ 23 เม.ย. 57 ครั้งที่ 1 เวลา 09:27 น. [-50] 19650 - 19750 ---- ครั้งที่ 2 เวลา 13:46 น. [-50] 19600 - 19700 ----

การปรับเปลี่ยนระหว่างวัน

ประจำวันที่

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ...