*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

การปรับเปลี่ยนระหว่างวัน

ประจำวันที่

ช่วงเวลาทองแท่งทองรูปพรรณ
เวลาครั้งที่รับซื้อ (บาท)ขายออก (บาท)รับซื้อ (บาท)ขายออก (บาท)Gold SpotBaht / US$ขึ้น / ลง
21/01/2565 15:20628,550.0028,650.0028,030.8429,150.001,833.0033.01-50
21/01/2565 15:14528,600.0028,700.0028,091.4829,200.001,838.5032.97-50
21/01/2565 14:00428,650.0028,750.0028,136.9629,250.001,840.5033.01-50
21/01/2565 12:52328,700.0028,800.0028,182.4429,300.001,842.0033.0650
21/01/2565 09:38228,650.0028,750.0028,136.9629,250.001,840.5033.0250
21/01/2565 09:27128,600.0028,700.0028,091.4829,200.001,839.5033.0050