: ราคาทองคำแท่งวันเสาร์ที่ 28 มี.ค. 58 ครั้งที่ 1 เวลา 09:13 น. [+50] 18450 - 18550 ----

การปรับเปลี่ยนระหว่างวัน

ประจำวันที่

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ...