*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** ราคาทองคำแท่งวันอังคารที่ 2 มี.ค. 64 ครั้งที่ 1 เวลา 09:26 น. [-450] 24550 - 24650 -- ครั้งที่ 2 เวลา 10:25 น. [-50] 24500 - 24600 -- ครั้งที่ 3 เวลา 10:49 น. [+50] 24550 - 24650 -- ครั้งที่ 4 เวลา 12:12 น. [+50] 24600 - 24700 -- ครั้งที่ 5 เวลา 13:20 น. [+50] 24650 - 24750 -- ครั้งที่ 6 เวลา 14:04 น. [+50] 24700 - 24800 -- ครั้งที่ 7 เวลา 14:45 น. [-50] 24650 - 24750 --ครั้งที่ 8 เวลา 16:06 น. [+50] 24700-24800 --

การปรับเปลี่ยนระหว่างวัน

ประจำวันที่

ช่วงเวลาทองแท่งทองรูปพรรณ
เวลาครั้งที่รับซื้อ (บาท)ขายออก (บาท)รับซื้อ (บาท)ขายออก (บาท)Gold SpotBaht / US$ขึ้น / ลง
02/03/2564 16:06824,700.0024,800.0024,256.0025,300.001,723.5030.3550
02/03/2564 14:45724,650.0024,750.0024,210.5225,250.001,718.0030.38-50
02/03/2564 14:04624,700.0024,800.0024,256.0025,300.001,723.0030.3750
02/03/2564 13:20524,650.0024,750.0024,210.5225,250.001,720.0030.3550
02/03/2564 12:12424,600.0024,700.0024,149.8825,200.001,716.0030.3650
02/03/2564 10:49324,550.0024,650.0024,104.4025,150.001,714.0030.3250
02/03/2564 10:25224,500.0024,600.0024,058.9225,100.001,710.0030.33-50
02/03/2564 09:26124,550.0024,650.0024,104.4025,150.001,715.0030.31-450