: ราคาทองคำแท่งวันพุธที่ 17 ธ.ค. 57 ครั้งที่ 1 เวลา 09:15 น. [-50] 18650 - 18750 ----ครั้งที่ 2 เวลา 15:37 น. [-50] 18600 - 18700 ----

การปรับเปลี่ยนระหว่างวัน

ประจำวันที่

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ...