:: ราคาทองคำแท่งวันศุกร์ที่ 27 พ.ย. 58 ครั้งที่ 1 เวลา 09:23 น. [+0] 18100 - 18200 ----- ครั้งที่ 2 เวลา 10:09 น. [-50] 18050 - 18150 -----

การปรับเปลี่ยนระหว่างวัน

ประจำวันที่

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ...