ราคาทองคำแท่งวันพฤหัสบดีที่ 29 ม.ค. 58 ครั้งที่ 1 เวลา 09:30 น. [-100] 19700 - 19800 ---- ครั้งที่ 2 เวลา 11:20 น. [+50] 19750 - 19850 ---- ครั้งที่ 3 เวลา 14:17 น. [-50] 19700 - 19800 ---- ครั้งที่ 3 เวลา 14:17 น. [-50] 19700 -19800 ----

การปรับเปลี่ยนระหว่างวัน

ประจำวันที่

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ...