::ราคาทองคำแท่งวันศุกร์ที่ 12 ก.พ. 59 ครั้งที่ 1 เวลา 09:21 น. [+400] 20550 - 20650 ----- ครั้งที่ 2 เวลา 10:06 น. [+50] 20600 - 20700 ----- ครั้งที่ 3 เวลา 12:34 น. [+50] 20650 - 20750 ----- ครั้งที่ 4 เวลา 13:14 น. [+50] 20700 - 20800 ----- ครั้งที่ 5 เวลา 13:30 น. [+50] 20750 - 20850 ----- ครั้งที่ 6 เวลา 15:12 น. [-50] 20700 - 20800 -----

การปรับเปลี่ยนระหว่างวัน

ประจำวันที่

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ...