: ราคาทองคำแท่งวันพุธที่ 27 พ.ค. 58 ครั้งที่ 1 เวลา 09:22 น. [-50] 18950 - 19050 -----

การปรับเปลี่ยนระหว่างวัน

ประจำวันที่

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ...