: ราคาทองคำแท่งวันศุกร์ที่ 9 ต.ค. 58 ครั้งที่ 1 เวลา 09:26 น. [-150] 19250 - 19350 ----- ครั้งที่ 2 เวลา 12:14 น. [+50] 19300 - 19400 ----- ครั้งที่ 3 เวลา 13:47 น. [-50] 19250 - 19350 ----- ครั้งที่ 4 เวลา 14:48 น. [+50] 19300 - 19400 ----- ครั้งที่ 5 เวลา 16:54 น. [+50] 19350 - 19450 -----

การปรับเปลี่ยนระหว่างวัน

ประจำวันที่

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ...