:: ราคาทองคำแท่งวันจันทร์ที่ 2 พ.ค. 59 ครั้งที่ 1 เวลา 09:17 น. [+50] 21250 - 21350 ---- ครั้งที่ 2 เวลา 10:18 น. [-50] 21200 - 21300 ---- ครั้งที่ 3 เวลา 14:32 น. [+50] 21250 - 21350 ---- ครั้งที่ 4 เวลา 16:35 น. [+50] 21300 - 21400 ----

การปรับเปลี่ยนระหว่างวัน

ประจำวันที่

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ...