: ราคาทองคำแท่งวันพฤหัสบดีที่ 18 ธ.ค. 57 ครั้งที่ 1 เวลา 09:20 น. [-50] 18550 - 18650 ----- ครั้งที่ 2 เวลา 09:52 น. [-+-50] 18600 - 18700 -----

ข่าวราคาทองคำ (Gold News)

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 1.80 ตัน รวมถือครอง 743.59 ตัน : 29 ต.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 745.39 ตัน : 28 ต.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 4.48 ตัน รวมถือครอง 745.39 ตัน : 25 ต.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 749.87 ตัน : 24 ต.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 2.09 ตัน รวมถือครอง 749.87 ตัน : 23 ต.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 751.96 ตัน : 22 ต.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 8.97 ตัน รวมถือครอง 751.96 ตัน : 21 ต.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 760.93 ตัน : 18 ต.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR เพิ่มปริมาณการถือครองทองคำ 1.79 ตัน รวมถือครอง 760.93 ตัน : 17 ต.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 2.09 ตัน รวมถือครอง 759.14 ตัน : 16 ต.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 761.23 ตัน : 15 ต.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR เพิ่มปริมาณการถือครองทองคำ 1.79 ตัน รวมถือครอง 761.23 ตัน : 14 ต.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 2.64 ตัน รวมถือครอง 759.44 ตัน : 11 ต.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 762.08 ตัน : 10 ต.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 5.39 ตัน รวมถือครอง 762.08 ตัน : 9 ต.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 767.47 ตัน : 8 ต.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 767.47 ตัน : 7 ต.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 767.47 ตัน : 4 ต.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 1.19 ตัน รวมถือครอง 767.47 ตัน : 3 ต.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 1.20 ตัน รวมถือครอง 768.66 ตัน : 2 ต.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 2.39 ตัน รวมถือครอง 769.86 ตัน : 1 ต.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 772.25 ตัน : 30 ก.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 1.20 ตัน รวมถือครอง 772.25 ตัน : 27 ก.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 773.45 ตัน : 26 ก.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 773.45 ตัน : 25 ก.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 1.20 ตัน รวมถือครอง 773.45 ตัน : 24 ก.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 1.79 ตัน รวมถือครอง 774.65 ตัน : 23 ก.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 7.78 ตัน รวมถือครอง 776.74 ตัน : 20 ก.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 784.22 ตัน : 19 ก.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 784.22 ตัน : 18 ก.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 4.18 ตัน รวมถือครอง 784.22 ตัน : 17 ก.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 788.40 ตัน : 16 ก.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 788.40 ตัน : 13 ก.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 0.32 ตัน รวมถือครอง 788.40 ตัน : 12 ก.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR เพิ่มปริมาณการถือครองทองคำ 3.00 ตัน รวมถือครอง 788.72 ตัน : 11 ก.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 785.72 ตัน : 10 ก.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 785.72 ตัน : 9 ก.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 785.72 ตัน : 6 ก.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 4.79 ตัน รวมถือครอง 785.72 ตัน : 5 ก.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 2.69 ตัน รวมถือครอง 790.51 ตัน : 4 ก.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 1.80 ตัน รวมถือครอง 793.20 ตัน : 3 ก.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 0.60 ตัน รวมถือครอง 795.00 ตัน : 30 ส.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 795.60 ตัน : 29 ส.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 795.60 ตัน : 28 ส.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 1.49 ตัน รวมถือครอง 795.60 ตัน : 27 ส.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 2.99 ตัน รวมถือครอง 797.09 ตัน : 26 ส.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 800.08 ตัน : 23 ส.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 800.08 ตัน : 22 ส.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR เพิ่มปริมาณการถือครองทองคำ 0.89 ตัน รวมถือครอง 800.08 ตัน : 21 ส.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR เพิ่มปริมาณการถือครองทองคำ 1.50 ตัน รวมถือครอง 799.19 ตัน : 20 ส.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

1 2 3 4 5  ...