: ราคาทองคำแท่งวันเสาร์ที่ 28 มี.ค. 58 ครั้งที่ 1 เวลา 09:13 น. [+50] 18450 - 18550 ----

ข่าวราคาทองคำ (Gold News)

GTA Daily Report 27-03-15

อ่านรายละเอียด >>

GTA Daily Report 26-03-15

อ่านรายละเอียด >>

GTA Daily Report 25-03-15

อ่านรายละเอียด >>

GTA Daily Report 24-03-15

อ่านรายละเอียด >>

GTA Daily Report 23-03-15

อ่านรายละเอียด >>

GTA Daily Report 20-03-15

อ่านรายละเอียด >>

GTA Daily Report 19-03-15

อ่านรายละเอียด >>

GTA Daily Report 18-03-15

อ่านรายละเอียด >>

GTA Daily Report 17-03-15

อ่านรายละเอียด >>

GTA Daily Report 16-03-15

อ่านรายละเอียด >>

GTA Daily Report 13-03-15

อ่านรายละเอียด >>

GTA Daily Report 12-03-15

อ่านรายละเอียด >>

GTA Daily Report 11-03-15

อ่านรายละเอียด >>

GTA Daily Report 10-03-15

อ่านรายละเอียด >>

GTA Daily Report 09-03-15

อ่านรายละเอียด >>

GTA Daily Report 06-03-15

อ่านรายละเอียด >>

GTA Daily Report 05-03-15

อ่านรายละเอียด >>

GTA Daily Report 03-03-15

อ่านรายละเอียด >>

GTA Daily Report 02-03-15

อ่านรายละเอียด >>

GTA Daily Report 27-02-15

อ่านรายละเอียด >>

GTA Daily Report 25-02-15

อ่านรายละเอียด >>

GTA Daily Report 24-02-15

อ่านรายละเอียด >>

GTA Daily Report 23-02-15

อ่านรายละเอียด >>

GTA Daily Report 20-02-15

อ่านรายละเอียด >>

GTA Daily Report 12-02-15

อ่านรายละเอียด >>

GTA Daily Report 11-02-15

อ่านรายละเอียด >>

GTA Daily Report 10-02-15

อ่านรายละเอียด >>

GTA Daily Report 09-02-15

อ่านรายละเอียด >>

GTA Daily Report 06-02-15

อ่านรายละเอียด >>

GTA Daily Report 05-02-15

อ่านรายละเอียด >>

GTA Daily Report 04-02-15

อ่านรายละเอียด >>

GTA Daily Report 03-02-15

อ่านรายละเอียด >>

GTA Daily Report 02-02-15

อ่านรายละเอียด >>

GTA Daily Report 30-01-15

อ่านรายละเอียด >>

GTA Daily Report 29-01-15

อ่านรายละเอียด >>

GTA Daily Report 28-01-15

อ่านรายละเอียด >>

GTA Daily Report 27-01-15

อ่านรายละเอียด >>

GTA Daily Report 26-01-15

อ่านรายละเอียด >>

GTA Daily Report 19-01-15

อ่านรายละเอียด >>

GTA Daily Report 16-01-15

อ่านรายละเอียด >>

GTA Daily Report 15-01-15

อ่านรายละเอียด >>

GTA Daily Report 14-01-15

อ่านรายละเอียด >>

GTA Daily Report 13-01-15

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 1.79 ตัน รวมถือครอง 725.36 ตัน : 11 พ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 5.68 ตัน รวมถือครอง 727.15 ตัน : 8 พ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 2.99 ตัน รวมถือครอง 732.83 ตัน : 7 พ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 3.00 ตัน รวมถือครอง 735.82 ตัน : 6 พ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 2.39 ตัน รวมถือครอง 738.82 ตัน : 5 พ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR เพิ่มปริมาณการถือครองทองคำ 0.01 ตัน รวมถือครอง 741.21 ตัน : 4 พ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 741.20 ตัน : 1 พ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

1 2 3 4 5  ...