สมาคมฯ ของดใช้ระบบรับฟังราคาทองอัตโนมัติ หมายเลข 026758944 โดยท่านสามารถเข้ารับฟังราคาประจำวันได้ที่ 026758000 กด 1 // ราคาทองคำแท่งวันจันทร์ที่ 21 เม.ย. 57 ครั้งที่ 1 เวลา 09:23 น. [-150] 19550 - 19650 ----

ข่าวราคาทองคำ (Gold News)

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 803.70 ตัน : 4 มี.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 803.70 ตัน : 1 มี.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 803.70 ตัน : 28 ก.พ. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 803.70 ตัน : 27 ก.พ. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR เพิ่มปริมาณการถือครองทองคำ 2.09 ตัน รวมถือครอง 803.70 ตัน : 26 ก.พ. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR เพิ่มปริมาณการถือครองทองคำ 3.30 ตัน รวมถือครอง 801.61 ตัน : 25 ก.พ. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR เพิ่มปริมาณการถือครองทองคำ 2.70 ตัน รวมถือครอง 798.31 ตัน : 22 ก.พ. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 795.61 ตัน : 21 ก.พ. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 5.64 ตัน รวมถือครอง 795.61 ตัน : 20 ก.พ. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 801.85 ตัน : 19 ก.พ. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 5.10 ตัน รวมถือครอง 801.25 ตัน : 15 ก.พ. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR เพิ่มปริมาณการถือครองทองคำ 7.50 ตัน รวมถือครอง 806.35 ตัน : 14 ก.พ. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 798.85 ตัน : 13 ก.พ. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR เพิ่มปริมาณการถือครองทองคำ 1.80 ตัน รวมถือครอง 798.85 ตัน : 12 ก.พ. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 797.05 ตัน : 11 ก.พ. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 797.05 ตัน : 8 ก.พ. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 797.05 ตัน : 7 ก.พ. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 797.05 ตัน : 6 ก.พ. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR เพิ่มปริมาณการถือครองทองคำ 3.89 ตัน รวมถือครอง 797.05 ตัน : 5 ก.พ. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 793.16 ตัน : 4 ก.พ. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 793.16 ตัน : 1ก.พ. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR เพิ่มปริมาณการถือครองทองคำ 0.60 ตัน รวมถือครอง 793.16 ตัน : 31 ม.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR เพิ่มปริมาณการถือครองทองคำ 2.10 ตัน รวมถือครอง 792.56 ตัน : 30 ม.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 790.46 ตัน : 29 ม.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 790.46 ตัน : 28 ม.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 790.46 ตัน : 25 ม.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 5.39 ตัน รวมถือครอง 790.46 ตัน : 24 ม.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 1.20 ตัน รวมถือครอง 795.85 ตัน : 23 ม.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 797.05 ตัน : 22 ม.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR เพิ่มปริมาณการถือครองทองคำ 7.49 ตัน รวมถือครอง 797.05 ตัน : 18 ม.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 789.56 ตัน : 17 ม.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 789.56 ตัน : 16 ม.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 3.56 ตัน รวมถือครอง 789.56 ตัน : 15 ม.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 793.12 ตัน : 14 ม.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 793.12 ตัน : 11 ม.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 793.12 ตัน : 10 ม.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 1.50 ตัน รวมถือครอง 793.12 ตัน : 9 ม.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 794.62 ตัน : 8 ม.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 794.62 ตัน : 7 ม.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 794.62 ตัน : 4 ม.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 3.60 ตัน รวมถือครอง 794.62 ตัน : 3 ม.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 798.22 ตัน : 1 ม.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 3.00 ตัน รวมถือครอง 798.22 ตัน : 31 ธ.ค. 56

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 3.00 ตัน รวมถือครอง 801.22 ตัน : 28 ธ.ค. 56

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 1.50 ตัน รวมถือครอง 804.22 ตัน : 27 ธ.ค. 56

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 805.72 ตัน : 25 ธ.ค. 56

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 8.40 ตัน รวมถือครอง 805.72 ตัน : 24 ธ.ค. 56

อ่านรายละเอียด >>

SPDR เพิ่มปริมาณการถือครองทองคำ 5.40 ตัน รวมถือครอง 814.12 ตัน : 21 ธ.ค. 56

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 3.90 ตัน รวมถือครอง 808.72 ตัน : 20 ธ.ค. 56

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 4.20 ตัน รวมถือครอง 812.62 ตัน : 19 ธ.ค. 56

อ่านรายละเอียด >>

1 2 3 4 5  ...