ราคาทองคำแท่งวันพฤหัสบดีที่ 29 ม.ค. 58 ครั้งที่ 1 เวลา 09:30 น. [-100] 19700 - 19800 ---- ครั้งที่ 2 เวลา 11:20 น. [+50] 19750 - 19850 ---- ครั้งที่ 3 เวลา 14:17 น. [-50] 19700 - 19800 ---- ครั้งที่ 3 เวลา 14:17 น. [-50] 19700 -19800 ----

ข่าวราคาทองคำ (Gold News)

GTA Daily Report 29-01-15

อ่านรายละเอียด >>

GTA Daily Report 28-01-15

อ่านรายละเอียด >>

GTA Daily Report 27-01-15

อ่านรายละเอียด >>

GTA Daily Report 26-01-15

อ่านรายละเอียด >>

GTA Daily Report 19-01-15

อ่านรายละเอียด >>

GTA Daily Report 16-01-15

อ่านรายละเอียด >>

GTA Daily Report 15-01-15

อ่านรายละเอียด >>

GTA Daily Report 14-01-15

อ่านรายละเอียด >>

GTA Daily Report 13-01-15

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 1.79 ตัน รวมถือครอง 725.36 ตัน : 11 พ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 5.68 ตัน รวมถือครอง 727.15 ตัน : 8 พ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 2.99 ตัน รวมถือครอง 732.83 ตัน : 7 พ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 3.00 ตัน รวมถือครอง 735.82 ตัน : 6 พ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 2.39 ตัน รวมถือครอง 738.82 ตัน : 5 พ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR เพิ่มปริมาณการถือครองทองคำ 0.01 ตัน รวมถือครอง 741.21 ตัน : 4 พ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 741.20 ตัน : 1 พ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 1.20 ตัน รวมถือครอง 741.12 ตัน : 31 ต.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 1.19 ตัน รวมถือครอง 742.40 ตัน : 30 ต.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 1.80 ตัน รวมถือครอง 743.59 ตัน : 29 ต.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 745.39 ตัน : 28 ต.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 4.48 ตัน รวมถือครอง 745.39 ตัน : 25 ต.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 749.87 ตัน : 24 ต.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 2.09 ตัน รวมถือครอง 749.87 ตัน : 23 ต.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 751.96 ตัน : 22 ต.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 8.97 ตัน รวมถือครอง 751.96 ตัน : 21 ต.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 760.93 ตัน : 18 ต.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR เพิ่มปริมาณการถือครองทองคำ 1.79 ตัน รวมถือครอง 760.93 ตัน : 17 ต.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 2.09 ตัน รวมถือครอง 759.14 ตัน : 16 ต.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 761.23 ตัน : 15 ต.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR เพิ่มปริมาณการถือครองทองคำ 1.79 ตัน รวมถือครอง 761.23 ตัน : 14 ต.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 2.64 ตัน รวมถือครอง 759.44 ตัน : 11 ต.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 762.08 ตัน : 10 ต.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 5.39 ตัน รวมถือครอง 762.08 ตัน : 9 ต.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 767.47 ตัน : 8 ต.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 767.47 ตัน : 7 ต.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 767.47 ตัน : 4 ต.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 1.19 ตัน รวมถือครอง 767.47 ตัน : 3 ต.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 1.20 ตัน รวมถือครอง 768.66 ตัน : 2 ต.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 2.39 ตัน รวมถือครอง 769.86 ตัน : 1 ต.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 772.25 ตัน : 30 ก.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 1.20 ตัน รวมถือครอง 772.25 ตัน : 27 ก.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 773.45 ตัน : 26 ก.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 773.45 ตัน : 25 ก.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 1.20 ตัน รวมถือครอง 773.45 ตัน : 24 ก.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 1.79 ตัน รวมถือครอง 774.65 ตัน : 23 ก.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 7.78 ตัน รวมถือครอง 776.74 ตัน : 20 ก.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 784.22 ตัน : 19 ก.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 784.22 ตัน : 18 ก.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 4.18 ตัน รวมถือครอง 784.22 ตัน : 17 ก.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 788.40 ตัน : 16 ก.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

1 2 3 4 5  ...