:ราคาทองคำแท่งวันจันทร์ที่ 20 ต.ค. 57 ครั้งที่ 1 เวลา 09:30 น. [-50] 18900 - 19000 ----

ข่าวราคาทองคำ (Gold News)

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 795.86 ตัน : 12 ส.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 1.79 ตัน รวมถือครอง 795.86 ตัน : 9 ส.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 797.65 ตัน : 8 ส.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 1.79 ตัน รวมถือครอง 797.65 ตัน : 7 ส.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 800.05 ตัน : 6 ส.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 1.79 ตัน รวมถือครอง 800.05 ตัน : 5 ส.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 801.84 ตัน : 2 ส.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 801.84 ตัน : 1 ส.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 801.84 ตัน : 31 ก.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 801.84 ตัน : 30 ก.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 801.84 ตัน : 29 ก.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 801.84 ตัน : 26 ก.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 3.60 ตัน รวมถือครอง 801.84 ตัน : 25 ก.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR เพิ่มปริมาณการถือครองทองคำ0.60 ตัน รวมถือครอง 805.44 ตัน : 24 ก.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR เพิ่มปริมาณการถือครองทองคำ1.50 ตัน รวมถือครอง 804.84 ตัน : 23 ก.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ1.80 ตัน รวมถือครอง 803.34 ตัน : 22 ก.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR เพิ่มปริมาณการถือครองทองคำ1.80 ตัน รวมถือครอง 806.03 ตัน : 19 ก.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 2.69 ตัน รวมถือครอง 803.34 ตัน : 18 ก.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR เพิ่มปริมาณการถือครองทองคำ 2.70 ตัน รวมถือครอง 806.03 ตัน : 17 ก.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 808.73 ตัน : 16 ก.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR เพิ่มปริมาณการถือครองทองคำ 8.68 ตัน รวมถือครอง 808.73 ตัน : 15 ก.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 800.05 ตัน : 12 ก.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR เพิ่มปริมาณการถือครองทองคำ 0.23 ตัน รวมถือครอง 800.05 ตัน : 11 ก.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 800.28 ตัน : 10 ก.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR เพิ่มปริมาณการถือครองทองคำ 1.80 ตัน รวมถือครอง 798.19 ตัน : 8 ก.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 796.39 ตัน : 4 ก.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 796.39 ตัน : 3 ก.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR เพิ่มปริมาณการถือครองทองคำ 5.69 ตัน รวมถือครอง 796.39 ตัน : 2 ก.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR เพิ่มปริมาณการถือครองทองคำ 5.68 ตัน รวมถือครอง 790.70 ตัน : 1 ก.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 785.02 ตัน : 28 มิ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 785.02 ตัน : 27 มิ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 785.02 ตัน : 26 มิ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 785.02 ตัน : 25 มิ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR เพิ่มปริมาณการถือครองทองคำ 2.40 ตัน รวมถือครอง 785.02 ตัน : 24 มิ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 782.62 ตัน : 21 มิ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 782.62 ตัน : 20 มิ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 782.62 ตัน : 19 มิ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 0.26 ตัน รวมถือครอง 782.62 ตัน : 18 มิ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 4.20 ตัน รวมถือครอง 782.88 ตัน : 17 มิ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 787.08 ตัน : 14 มิ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 787.08 ตัน : 13 มิ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 787.08 ตัน : 12 มิ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 787.08 ตัน : 11 มิ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 787.08 ตัน : 10 มิ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 787.08 ตัน : 7 มิ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 787.08 ตัน : 6 มิ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 787.08 ตัน : 5 มิ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR เพิ่มปริมาณการถือครองทองคำ 1.80 ตัน รวมถือครอง 787.08 ตัน : 4 มิ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 785.28 ตัน : 3 มิ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 785.28 ตัน : 31 พ.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

1 2 3 4 5  ...