:ราคาทองคำแท่งวันพฤหัสบดีที่ 18 ก.ย. 57 ครั้งที่ 1 เวลา 09:36 น. [-100] 18700 - 18800 ---- ครั้งที่ 2 เวลา 11:12 น. [-50] 18650 - 18750 ----

ข่าวราคาทองคำ (Gold News)

SPDR เพิ่มปริมาณการถือครองทองคำ1.50 ตัน รวมถือครอง 804.84 ตัน : 23 ก.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ1.80 ตัน รวมถือครอง 803.34 ตัน : 22 ก.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR เพิ่มปริมาณการถือครองทองคำ1.80 ตัน รวมถือครอง 806.03 ตัน : 19 ก.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 2.69 ตัน รวมถือครอง 803.34 ตัน : 18 ก.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR เพิ่มปริมาณการถือครองทองคำ 2.70 ตัน รวมถือครอง 806.03 ตัน : 17 ก.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 808.73 ตัน : 16 ก.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR เพิ่มปริมาณการถือครองทองคำ 8.68 ตัน รวมถือครอง 808.73 ตัน : 15 ก.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 800.05 ตัน : 12 ก.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR เพิ่มปริมาณการถือครองทองคำ 0.23 ตัน รวมถือครอง 800.05 ตัน : 11 ก.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 800.28 ตัน : 10 ก.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR เพิ่มปริมาณการถือครองทองคำ 1.80 ตัน รวมถือครอง 798.19 ตัน : 8 ก.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 796.39 ตัน : 4 ก.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 796.39 ตัน : 3 ก.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR เพิ่มปริมาณการถือครองทองคำ 5.69 ตัน รวมถือครอง 796.39 ตัน : 2 ก.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR เพิ่มปริมาณการถือครองทองคำ 5.68 ตัน รวมถือครอง 790.70 ตัน : 1 ก.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 785.02 ตัน : 28 มิ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 785.02 ตัน : 27 มิ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 785.02 ตัน : 26 มิ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 785.02 ตัน : 25 มิ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR เพิ่มปริมาณการถือครองทองคำ 2.40 ตัน รวมถือครอง 785.02 ตัน : 24 มิ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 782.62 ตัน : 21 มิ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 782.62 ตัน : 20 มิ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 782.62 ตัน : 19 มิ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 0.26 ตัน รวมถือครอง 782.62 ตัน : 18 มิ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 4.20 ตัน รวมถือครอง 782.88 ตัน : 17 มิ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 787.08 ตัน : 14 มิ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 787.08 ตัน : 13 มิ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 787.08 ตัน : 12 มิ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 787.08 ตัน : 11 มิ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 787.08 ตัน : 10 มิ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 787.08 ตัน : 7 มิ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 787.08 ตัน : 6 มิ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 787.08 ตัน : 5 มิ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR เพิ่มปริมาณการถือครองทองคำ 1.80 ตัน รวมถือครอง 787.08 ตัน : 4 มิ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 785.28 ตัน : 3 มิ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 785.28 ตัน : 31 พ.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 785.28 ตัน : 30 พ.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 785.28 ตัน : 29 พ.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR เพิ่มปริมาณการถือครองทองคำ 8.39 ตัน รวมถือครอง 785.28 ตัน :28 พ.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 776.89 ตัน : 24 พ.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 776.89 ตัน : 23 พ.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 1.79 ตัน รวมถือครอง 776.89 ตัน :22 พ.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 1.79 ตัน รวมถือครอง 780.19 ตัน :21 พ.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 781.98 ตัน : 20 พ.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 0.27 ตัน รวมถือครอง 781.98 ตัน :17 พ.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR เพิ่มปริมาณการถือครองทองคำ 1.79 ตัน รวมถือครอง 782.25 ตัน :16 พ.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 780.46 ตัน : 15 พ.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 780.46 ตัน : 14 พ.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 2.39 ตัน รวมถือครอง 780.46 ตัน :13 พ.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 782.85 ตัน : 10 พ.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

1 2 3 4 5  ...