:ราคาทองคำแท่งวันศุกร์ที่ 31 ต.ค. 57 ครั้งที่ 1 เวลา 09:35 น. [-150] 18400 - 18500 ----- ครั้งที่ 2 เวลา 11:52 น. [-50] 18350 - 18450 ----- ครั้งที่ 3 เวลา 12:34 น. [-50] 18300 - 18400 ----- ครั้งที่ 4 เวลา 12:44 น. [-50] 18250 - 18350 ---- ครั้งที่ 5 เวลา 14:05 น. [-100] 18150 - 18250 ---- ครั้งที่ 6 เวลา 14:08 น. [-100] 18050 - 18150 ----- ครั้งที่ 7 เวลา 14:47 น. [+50] 18100 - 18200 ----- ครั้งที่ 8 เวลา 16:15 น. [-50] 18050 - 18150 -----

ข่าวราคาทองคำ (Gold News)

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 795.86 ตัน : 12 ส.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 1.79 ตัน รวมถือครอง 795.86 ตัน : 9 ส.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 797.65 ตัน : 8 ส.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 1.79 ตัน รวมถือครอง 797.65 ตัน : 7 ส.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 800.05 ตัน : 6 ส.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 1.79 ตัน รวมถือครอง 800.05 ตัน : 5 ส.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 801.84 ตัน : 2 ส.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 801.84 ตัน : 1 ส.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 801.84 ตัน : 31 ก.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 801.84 ตัน : 30 ก.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 801.84 ตัน : 29 ก.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 801.84 ตัน : 26 ก.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 3.60 ตัน รวมถือครอง 801.84 ตัน : 25 ก.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR เพิ่มปริมาณการถือครองทองคำ0.60 ตัน รวมถือครอง 805.44 ตัน : 24 ก.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR เพิ่มปริมาณการถือครองทองคำ1.50 ตัน รวมถือครอง 804.84 ตัน : 23 ก.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ1.80 ตัน รวมถือครอง 803.34 ตัน : 22 ก.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR เพิ่มปริมาณการถือครองทองคำ1.80 ตัน รวมถือครอง 806.03 ตัน : 19 ก.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 2.69 ตัน รวมถือครอง 803.34 ตัน : 18 ก.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR เพิ่มปริมาณการถือครองทองคำ 2.70 ตัน รวมถือครอง 806.03 ตัน : 17 ก.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 808.73 ตัน : 16 ก.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR เพิ่มปริมาณการถือครองทองคำ 8.68 ตัน รวมถือครอง 808.73 ตัน : 15 ก.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 800.05 ตัน : 12 ก.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR เพิ่มปริมาณการถือครองทองคำ 0.23 ตัน รวมถือครอง 800.05 ตัน : 11 ก.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 800.28 ตัน : 10 ก.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR เพิ่มปริมาณการถือครองทองคำ 1.80 ตัน รวมถือครอง 798.19 ตัน : 8 ก.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 796.39 ตัน : 4 ก.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 796.39 ตัน : 3 ก.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR เพิ่มปริมาณการถือครองทองคำ 5.69 ตัน รวมถือครอง 796.39 ตัน : 2 ก.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR เพิ่มปริมาณการถือครองทองคำ 5.68 ตัน รวมถือครอง 790.70 ตัน : 1 ก.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 785.02 ตัน : 28 มิ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 785.02 ตัน : 27 มิ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 785.02 ตัน : 26 มิ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 785.02 ตัน : 25 มิ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR เพิ่มปริมาณการถือครองทองคำ 2.40 ตัน รวมถือครอง 785.02 ตัน : 24 มิ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 782.62 ตัน : 21 มิ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 782.62 ตัน : 20 มิ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 782.62 ตัน : 19 มิ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 0.26 ตัน รวมถือครอง 782.62 ตัน : 18 มิ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำ 4.20 ตัน รวมถือครอง 782.88 ตัน : 17 มิ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 787.08 ตัน : 14 มิ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 787.08 ตัน : 13 มิ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 787.08 ตัน : 12 มิ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 787.08 ตัน : 11 มิ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 787.08 ตัน : 10 มิ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 787.08 ตัน : 7 มิ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 787.08 ตัน : 6 มิ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 787.08 ตัน : 5 มิ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR เพิ่มปริมาณการถือครองทองคำ 1.80 ตัน รวมถือครอง 787.08 ตัน : 4 มิ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 785.28 ตัน : 3 มิ.ย. 57

อ่านรายละเอียด >>

SPDR คงปริมาณการถือครองทองคำ 785.28 ตัน : 31 พ.ค. 57

อ่านรายละเอียด >>

1 2 3 4 5  ...