: ราคาทองคำแท่งวันศุกร์ที่ 21 พ.ย. 57 ครั้งที่ 1 เวลา 09:27 น. [+0] 18450 - 18550 ----ครั้งที่ 2 เวลา 15:04 น. [+50] 18500 - 18600----ครั้งที่ 3 เวลา 15:46 น. [-50] 18450 - 18550 ---- ครั้งที่ 4 เวลา 15:56 น. [-50] 18400 - 18500

คำถามที่พบบ่อย