: ราคาทองคำแท่งวันพฤหัสบดีที่ 2 เม.ย. 58 ครั้งที่ 1 เวลา 09:25 น. [+250] 18400 - 18500 ----- ครั้งที่ 2 เวลา 13:59 น. [+50] 18450 - 18550 ----- ครั้งที่ 2 เวลา 15:01 น. [-50] 18400 - 18500 ----

คำถามที่พบบ่อย