: ราคาทองคำแท่งวันจันทร์ที่ 22 ธ.ค. 57 ครั้งที่ 1 เวลา 09:18 น. [+0] 18550 - 18650 ----ครั้งที่ 2 เวลา 14:06 น. [+50] 18600 - 18700 ---- ครั้งที่ 3 เวลา 15:24 น. [-50] 18550 - 18650 ----

คำถามที่พบบ่อย