:ราคาทองคำแท่งวันศุกร์ที่ 29 ส.ค. 57 ครั้งที่ 1 เวลา 09:32 น. [+50] 19450 - 19550 ---- ครั้งที่ 2 เวลา 15:13 น. [-50] 19400 - 19500 ---- ครั้งที่ 3 เวลา 15:46 น. [-50] 19350 - 19450 ----

คำถามที่พบบ่อย