: ราคาทองคำแท่งวันศุกร์ที่ 22 พ.ค. 58 ครั้งที่ 1 เวลา 09:16 น. [-50] 19050 - 19150 ---- ครั้งที่ 2 เวลา 09:44 น. [-50] 19000 - 19100 ---- ครั้งที่ 3 เวลา 13:00 น. [+50] 19050 - 19150 ---- ครั้งที่ 4 เวลา 14:48 น. [+50] 19100 - 19200 ---- ครั้งที่ 5 เวลา 16:48 น. [-50] 19050 - 19150 ----

คำถามที่พบบ่อย