*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** ราคาทองคำแท่งวันอังคารที่ 19 พ.ย. 62 ครั้งที่ 1 เวลา 09:27 น. [+50] 20900 - 21000 --- ครั้งที่ 2 เวลา 12:58 น. [+50] 20950 - 21050 --- ครั้งที่ 3 เวลา 15:43 น. [-50] 20900 - 21000 ---

GTA Daily Report 13-08-15

ณ วันที่ 13/08/2558