*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** |ราคาทองคำแท่งวันศุกร์ที่ 16 พ.ย. 61 ครั้งที่ 1 เวลา 09:28 น. [+50] 18900 - 19000 ---

GTA Daily Report 24-09-15

ณ วันที่ 24/09/2558