*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** ราคาทองคำแท่งวันเสาร์ที่ 22 ก.พ. 63 ครั้งที่ 1 เวลา 09:08 น. [+50] 24400-24500 ----

นายกสมาคมค้าทองคำ ร่วมแถลงข่าว ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำ ประจำเดือน ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 19/12/2560

     คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ ให้เกียรติร่วมงานแถลงข่าว ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำ ประจำเดือน ธันวาคม 2560 พร้อมภาพรวมราคาทองคำของปี 2560 และทิศทางราคาทองคำในปี 2561 รวมถึงรายงานผลวิจัย “โครงการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคทองคำในประเทศไทย” ณ ห้องประชุมหอการค้าไทย-จีน อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ โดยมี ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำ ดร.อัฐวุฒิ ปภังกร รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำ คุณพวรรณ์  นววัฒนทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ คุณพีรพันธ์  วชิรคพรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เล่งหงษ์ คอมโมดิตีส์ จำกัด ร่วมเป็นวิทยากรในการแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย