*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น *** ราคาทองคำแท่งวันจันทร์ที่ 3 ส.ค. 63 ครั้งที่ 1 เวลา 09:26 น. [+0] 29000 - 29100 --

ดัชนีเชื่อมั่นทองเดือนแรกของปี 2561 บวกแรง การอ่อนค่าของเงินดอลล่าร์สนับสนุนราคาทองคำต้นปี

ณ วันที่ 16/01/2561

    ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำประจำเดือน มกราคม 2561 ปรับเพิ่มขึ้นจากเมื่อเดือน ธันวาคม 2560 โดยเพิ่มขึ้นมาจากระดับ 45.13 จุด มาอยู่ที่ระดับ 66.59 จุด เพิ่มขึ้น 21.46 จุด หรือคิดเป็น 47.55 % ซึ่งดัชนีฯ ปรับเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบสี่เดือน โดยยืนอยู่เหนือระดับ 50 จุดได้ในรอบสามเดือน แสดงให้เห็นว่าความเชื่อมั่นต่อราคาทองคำฟื้นตัวอย่างชัดเจน โดยมีปัจจัยมาจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ และแรงซื้อเก็งกำไร

    

    ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำระยะสามเดือนของไตรมาสแรก ปี 2561 (ม.ค. - มี.ค.) ปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสสุดท้ายของปี 2560 โดยเพิ่มขึ้นจากระดับ 47.24 จุด มาอยู่ที่ระดับ 69.64 จุด เพิ่มขึ้น 22.37 จุด หรือคิดเป็น 47.33 % โดยถือเป็นการปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 2 ของปี 2560  แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของราคาทองในระยะสามเดือนข้างหน้ามีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ โดยมีปัจจัยจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ และ ความต้องการซื้อทรัพย์สินที่ปลอดภัย

    

    จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 267 ตัวอย่าง พบว่าร้อยละ 45.32  ของกลุ่มตัวอย่าง คาดว่าจะซื้อทองคำในช่วงเดือน มกราคม 2561 ขณะที่ร้อยละ 29.59 ยังไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคำหรือไม่ ส่วนอีกร้อยละ 25.09  คาดว่าจะไม่ซื้อทองคำในช่วงเดือน มกราคม 2561 จะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างที่คาดว่าจะซื้อทองคำปรับลดลงร้อยละ 15.39 จากเมื่อเดือน ธันวาคม ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าราคาทองคำที่ปรับเพิ่มขึ้นส่งผลต่อความต้องการซื้อทองคำลดลง

    

    สรุป กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่ และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาทองคำ จำนวน 10 ตัวอย่าง โดยส่วนใหญ่เชื่อว่าราคาทองคำในเดือน มกราคม 2561 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นโดยให้คะแนนมากที่สุด จำนวน 8 ราย และคาดว่าราคาทองคำจะใกล้เคียงกับราคาทองในเดือน ธันวาคม 2560 จำนวน 1 ราย ส่วนคาดว่าทองคำจะลดลง มีจำนวน 1 ราย เช่นกัน

    สำหรับการคาดการณ์ราคาทองเดือน มกราคม 2561 ของผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่ มีมุมมอง ดังนี้ Gold Spot ให้กรอบราคาบริเวณ 1,241 – 1,340 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์  ด้านราคาทองคำแท่งในประเทศ ความบริสุทธิ์ 96.5 % ให้กรอบบริเวณ 19,001 – 21,000 บาท ต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ และด้านค่าเงินบาทไทย ให้กรอบบริเวณ 31.80 – 33.00 บาทไทยต่อดอลลาร์สหรัฐฯพร้อมแนะนำกลยุทธ์การลงทุนในเดือน มกราคม 2561 แนะนำหาจังหวะซื้อเก็งกำไรหากราคาทองอยู่บริเวณ 19,750 บาท ต่อ 1 บาททองคำ

Download รายงานศูนย์วิจัยทองคำประจำเดือน มกราคม 2561 ฉบับเต็มได้ที่นี่

อ่านรายงานศูนย์วิจัยย้อนหลัง ได้ที่นี่