*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

สคบ. มอบตราสัญลักษณ์รับรองผู้ผลิตทองที่มีมาตรฐาน ประจำปี 2563-2565

ณ วันที่ 16/09/2563

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จัดพิธีมอบตราสัญลักษณ์ผู้ผลิตที่มีมาตรฐานปริมาณความบริสุทธิ์ของทองรูปพรรณที่ 96.5% เมื่อวันที่ 16 กันยายน ที่ผ่านมา ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ โดยมีคุณธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบฯ ซึ่งมีผู้ประกอบการฯ ที่ผ่านมาตรฐาน สคบ. จำนวน 65 ราย ดังนี้

1 บริษัท ห้างขายทองจินฮั้วเฮง จำกัด 2 บริษัท ห้างขายทอง โต๊ะกังเยาวราช จำกัด
3 บริษัท เลี่ยงเส็งเฮงพาณิชย์ จำกัด 4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างค้าทองยู่หลงกิมกี่
5 บริษัท จูเจียบเซ้ง จำกัด 6 บริษัท หลูชั่งเฮงเฮงฮวด จำกัด
7 บริษัท เล่งหงษ์ จำกัด 8 บริษัท ซินคีเชียงค้าส่ง จำกัด
9 บริษัท ห้างขายทองทองใบเยาวราช (1988)  จำกัด 10 บริษัท ค้าทองโซวเซ่งเฮง จำกัด
11 บริษัท แม่ทองสุก โกลด์สมิท จำกัด 12 บริษัท ห้างขายทองเลี่ยงเซ่งเฮง จำกัด
13 บริษัท ห้างทอง จิ้นไถ่เฮง จำกัด 14 บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
15 บริษัท ห้างทอง เจียบเซ่งเฮง จำกัด 16 บริษัท ไฟน์โกลด์ จำกัด
17 บริษัท ทอง 24 กะรัต จำกัด 18 บริษัท ห้างทองลายกนก จำกัด
19 บริษัท เจริญช่างทอง จำกัด 20 บริษัท แต้จิบฮุย จำกัด
21 บริษัท วิทเฮงหลี 2003 จำกัด 22 บริษัท ห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง จำกัด
23 บริษัท ห้างทองซินเจี้ยเชียง จำกัด 24 บริษัท ห้างทองน่ำเชียง จำกัด
25 บริษัท บ้านช่างทอง จำกัด 26 บริษัท ห้างทอง คุณฮั้ว (หล่อ) จำกัด
27 บริษัท เพชรทองคำ โกลด์ท็อป จำกัด 28 บริษัท ห้างทองทองสวย จำกัด
29 บริษัท ห้างค้าทอง หลูชั้งฮวด (2498) จำกัด 30 บริษัท ประพันธ์ (กิมฮวด) จำกัด
31 บริษัท สยามโกลด์แกลอรี่ จำกัด 32 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองเล้งหงษ์
33 บริษัท ห้างค้าทองหลูยู่ฮวด จำกัด 34 บริษัท ไดนามิค ดี-พลัส จำกัด
35 บริษัท ห้างทองบ้วนฮั่วล้ง (2490) จำกัด 36 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองย่งฮะฮวดซุ่นกี่
37 บริษัท ห้างทองชั้งเซ้ง จำกัด 38 บริษัท ห้างขายทอง ทองใบเยาวราช (สี่แยกวัดตึก) จำกัด
39 บริษัท ห้างขายทองโง้วชั้งเซ้ง จำกัด 40 บริษัท ชมพู (บ้วนหลี) จำกัด
41 บริษัท ห้างทองไท้เส็งเฮง จำกัด 42 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองเคว่งหลี
43 บริษัท ห้างขายทองอั้งเซ่งเฮง จำกัด 44 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองพุดเซ้ง
45 บริษัท ขายทองแต้จิ้งเส็ง พาณิชย์ จำกัด 46 บริษัท จินชอง จำกัด
47 บริษัท ห้างทอง จิบฮุย จำกัด 48 บริษัท ห้างทอง ลี้น่ำฮวด จำกัด
49 บริษัท ห้างทองเจี๊ยฮั้ว จำกัด 50 บริษัท ทองไพโรจน์ จำกัด
51 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองก้วย เซ่ง เฮง 52 บริษัท ห้างทองหยงเตียน จำกัด
53 บริษัท ทองเปียเซ้ง จำกัด 54 บริษัท ที.พี.เอช (2004) จำกัด
55 บริษัท ห้างขายทองนำเกียเฮง จำกัด 56 บริษัท ทองเล่งหงษ์กรุ๊ป จำกัด
57 บริษัท ชายน์นิ่งโกลด์ จิวเวลรี่ จำกัด 58 บริษัท โกลด์สยาม จำกัด
59 บริษัท ห้างทองเอ็งฮงฮวด จำกัด 60 บริษัท วายแอลจี พรีเชียส จำกัด
61 บริษัท ห้างขายทองโง้วกิ้มเล้ง จำกัด 62 บริษัท บางกอกแอสเสย์ออฟฟิส จำกัด
63 บริษัท ไอริส โกลด์ จำกัด 64 บริษัท โกลบอล ริช กรุ๊ป จำกัด
65 บริษัท เอ็ดดี้โกลด์ พราว1 จำกัด